Samenwerkingsovereenkomst Kasteel Hoensbroek 2020

 

Gisteren werd de samenwerkingsovereenkomst getekend voor Kasteel Hoensbroek en Ommelanden tussen Stichting Ave Rex Christi en de gemeente Heerlen.

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan om in 2020 het resultaat te kunnen bereiken dat Kasteel Hoensbroek e.o. een gebied met bijzondere en unieke waarden/identiteiten is, waarin het slotgebouw van het kasteel een erfgoedanker vormt en er een businesscase aan gekoppeld is voor een structurele, lange termijn exploitatie. Het hogere doel is een duurzame instandhouding van Kasteel Hoensbroek e.o. en het benutten van kansen op het gebied van recreatie/erfgoedtoerisme.

Om het resultaat te bereiken is het noodzakelijk een ontwikkelvisie Kasteel Hoensbroek op te stellen. Een belangrijkste eerste stap om te komen tot een ontwikkelvisie bestaat uit het aanstellen van een kasteelontwikkelaar (business development manager). De kasteelontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van domeinregels, de jaarkalender en de propositie van partijen. Uiteindelijk zal de kasteelontwikkelaar een businessplan opstellen, een exploitatiemodel voor de korte en lange termijn.

Namens de stichting hebben de heren L. Radix en A. Gratama Van Andel en namens de gemeente Heerlen heeft wethouder P. van Zutphen. Verder waren aanwezig bij de ondertekening namens de gemeente Heerlen: Hans Thuis, directeur Historisch goud en Kelly Damoiseaux, projectleider.

 

Foto’s  Kasteel Hoensbroek

 

Geef een reactie