In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament, waarbij ik tevens de praktijken van duur betaalde tussenpersonen die zich etaleren als erfrechtspecialist aan de kaak stelde.

Vandaag ga ik u uitleggen hoe u met een modern testament veel erfbelasting kunt besparen. In een langstlevende testament (juridisch heet dit een “wettelijke verdelingstestament”) benoemt u uw partner en uw kinderen gezamenlijk tot erfgenaam. Omdat u uw partner goed verzorgd wil achterlaten, bepaalt u voorts dat uw partner eigenaar wordt van alles en dat de kinderen moeten wachten op hun erfdeel totdat ook uw partner is overleden, danwel uw partner naar een verzorgingstehuis gaat.

Vervolgens nemen we een slimme rentebepaling op in uw testament: voor elk jaar dat de kinderen moeten wachten op hun erfdeel, laten we hun erfdeel groeien met een samengestelde rente (dat wil zeggen: rente op rente; net als bij de bank) van 6% per jaar. Door deze rentebepaling is het erfdeel van de kinderen na circa 12 jaar verdubbeld, en wel zonder dat zij hierover erfbelasting of schenkbelasting hoeven te betalen. De kinderen betalen hierdoor dus aanzienlijk minder erfbelasting na het overlijden van uw partner, terwijl u noch uw partner van deze rente iets merken. Omdat we voorts in uw testament hebben bepaald dat de kinderen ook recht hebben op hun erfdeel (en de rente) als uw partner naar een verzorgingstehuis gaat, geldt vorenstaande rekensom met de bijtelling van de rente ook in die situatie. Het vermogen van uw partner wordt hierdoor lager en de eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg van uw partner zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk ook lager worden.

Dus zowel een lagere eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg, als een besparing van erfbelasting: kunnen we het nog mooier maken ?

Wilt u weten welke slimme bepalingen we nog meer in uw testament kunnen opnemen ?

Wilt u weten waarom u met een goed levenstestament “baas in eigen huis” blijft ?

Wij houden regelmatig gratis info avonden over het levenstestament en het erfrecht. Bij deze nodig ik u van harte uit voor een van deze info avonden.

Wij informeren u ook graag nader tijdens een gratis gesprek

 

Henri Knops

reageren?

notarissen@wolfsknops.nl

www.wolfsknopsnotarissen.nl

 

Geef een reactie