Het is inmiddels een goed gebruik, dat UOW ’02 rond de feestdagen haar vrijwilligers en sponsoren persoonlijk bedankt met een kerstattentie. Wij realiseren ons terdege, dat het zonder de inspanningen van de vrijwilligers op en rond het veld, maar ook zonder de ondersteuning van ondernemers niet mogelijk is om een vereniging te laten groeien en bloeien. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat we de kersttijd aangrijpen om onze waardering tot uitdrukking te brengen. Dit jaar ontvangen alle vrijwilligers en sponsoren een mooie stijlvol ingepakte fles wijn. Deze kerstattentie is tot stand gekomen in nauw overleg met en  ondersteuning van Berry Rutjens, directeur  van de Sligro vestiging in Sittard. Wij danken Berry en Sligro Sittard heel hartelijk voor hun bijdrage. Deze week hebben of zullen de vrijwilligers en de sponsoren de attentie ontvangen.

Het motto van dit jaar, dat op de kerstkaart staat is “Samen maken wij UOW ‘02”. In die zin bedanken wij dan ook iedereen, die dit jaar een bijdrage aan onze vereniging geleverd heeft en wenst UOW ’02 iedereen een heel mooi Kerstfeest en een goed, succesvol en gezond 2018!!!!

Tekst en foto UOW ’02

Geef een reactie