Onthulling Social Sofa en Uur van de Buurt Heerlerheide

   Wijkagent Jos Michiels, Callie Steijaert redactie en acteur Erik Derikx uitgeroepen als Helden

Onlangs werd in Schunck bibliotheek Heerlerheide door de heer Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs, Ruimtelijke Ordening Provincie Limburg en in aanwezigheid van de heer Kor Bonnema, Baukje Vrieswijk, directeuren van SCHUNCK, dames Alexandra Menick, Coby Tax , Ine Wolters, Drees Brassée (bibliotheekvestiging Heerlerheide), wijkagent Jos Michiels, Elvira Ingenhoven (gemeente Heerlen) deelnemers van project Uur van de Buurt en overige belangstellenden een ‘Social Sofa’ feestelijk onthuld. SCHUNCK Bibliotheek heeft deze Social Sofa als prijs gewonnen voor haar project ‘Uur van de Buurt’.

Het winnende project moest voldoen aan een aantal eisen om voor deze prijs in aanmerking te komen: het moest tot verbinding leiden in de buurt, het moest opgeschaald kunnen worden, én moest vooral innovatief zijn. Dat is SCHUNCK Bibliotheek goed gelukt. Hoofd van de Bibliotheek in Heerlen, Baukje Vrieswijk, is heel blij met de prijs: ‘De Social Sofa staat symbool voor verbinding in de wijk, samen leren en elkaar inspireren, en het tegengaan van sociale verkilling. Precies wat wij met ons project hebben nagestreefd. Uur van de Buurt is een voorbeeld van samenwerking tussen bibliotheken en inwoners van de wijk. Ons team in Heerlerheide heeft hier een belangrijke voortrekkersrol en voorbeeldfunctie in gehad. Om deze reden is de Social Sofa op het Corneliusplein voor de glazen wand van Gen Coel bij de vestiging in Heerlerheide geplaatst. We zijn er trots op dat het bankje nu bij onze bibliotheek staat. Het bankje is nu voor iedereen te bewonderen én te gebruiken. Baukje Vrieswijk hoopt dat de bewoners van Heerlerheide er niet alleen maar langslopen: ‘Op zo’n bank neem je gewoon tijd voor elkaar. Even bijkletsen of zo maar zitten, een beetje rondkijken, mensen begroeten of de bank gebruiken als ‘afspreekplek.  De bank is van iedereen en voor iedereen, net als de Bibliotheek”.

Voorafgaande aan de feestelijke onthulling werd er een soort (mini)-Uur van de Buurt gehouden. Zoals bekend loopt genoemd project al vanaf 4 april jl. en wel hét koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega’s, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje onder de aansprekende benaming: UUR VAN DE BUURT. Genoemd initiatief kent ook een programma vol buurt- & wijknieuws. Eerste persoon die als held zijnde het eerste duimcompliment met oorkonde ontving was jonge nieuwe ondernemer DirkJan Kemmerling van Wieringoptiek Heerlerheide.

Ook tijdens deze uitvoering (mini)-Uur van de Buurt was er ruimte vrijgemaakt voor de Held van het Uur van de Buurt. Ditmaal betrof het zelfs twee Helden van de Buurt die onderscheiden werden en een fraaie oorkonde ontvingen. Het betrof wijkagent Heerlerheide Jos Michiels voor zijn op eigen wijze en bewoordingen brengen van de maandelijkse politionele inbreng. Zeer verrassend werd ook Callie Steijaert uitgeroepen. Hij verdiende de onderscheiding door vanaf de eerste uitvoering (4 april dus) Uur van de Buurt redactioneel in Heerlerheide Boulevard onder de aandacht te brengen, middels het schrijven van leuke artikelen en dientengevolge omschreven werd als de motor van het Uur van de Buurt. Op dinsdag 5 december vond weer de regulaire maandelijkse gezellig verlopen versie van het project plaats en werd Heerlerheidenaar Erik Derikx (acteur en presentator) tot Held uitgeroepen en was Marcel de Bruijn/zaak Marliv te gast.                                                              Komende dinsdag 2 januari 2018 staat Uur van de Buurt in het teken van buurtwensen, terugblikken en vooruit kijken. Iedereen is van 10.30 tot 12.00 uur welkom.

 

Geef een reactie