Komt er, mede dank zij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, weer een Dagwinkel in Heksenberg?

 

 

Zoals bekend zit de wijk Heksenberg al geruime tijd zonder eigen buurtwinkel na het vertrek van supermarktketen Attent gelegen in winkelcentrum Heksenberg aan de Mrg.Hanssenstraat 23. Voorheen was Spar de benaming in Heksenberg. In Heksenberg behartigde rond 11 jaar Huub Frijns inclusief familie en personeel de Attent winkel. Sluiting van genoemde Heksenbergse supermarkt Attent was en is nog steeds een meer als gevoelige aderlating voor de wijk, maar zeer zeker nog groter voor de vele ouderen die in de wijk wonen. Zij zijn immers aangewezen op familie, buren of anderen die genegen zijn om boodschappen voor hen te doen en/of evt. de ouderen ook eens mee naar een winkel elders in de omgeving willen mee nemen, een soort buurtsteun dus. Gelukkig is prima project buurtsteun sinds kort ook in de wijk opgestart. Maar iedereen, en niet alleen de ouderen, zijn er van overtuigd dat niettemin een eigen buurtwinkel van essentieel belang is voor de wijk, geluiden die dagelijks te horen zijn.

Toch gloort er hoop aan de horizon, zoals in een oud spreekwoord gebezigd wordt. Er is serieuze interesse om de nu leegstaande winkel weer nieuw leven in te blazen. Maar interesse alleen is begrijpelijker wijze niet voldoende. Zonder in detail te treden moeten heel wat “barrières” overwonnen worden. De eerste barrière was een markt, c.q. haalbaarheid, onderzoek voor evt. de vestiging van een Dagwinkel in Heksenberg. Als dit onderzoek negatief zou uitvallen dan heeft het voor een potentiele kandidaat-ondernemer geen zin om in te stappen. Maar een belangrijk punt inzake dit marktonderzoek zijn uiteraard de niet geringe kosten van dit onderzoek.

Welnu, de potentiele kandidaat-ondernemer heeft zich hiertoe gewend tot Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek  of zij genoemde kosten voor hun rekening wilde nemen. Omdat genoemde Stichting de belangen voor de wijk, inzake leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie hoog in haar vaandel heeft staan werd, na gedegen overleg, besloten om de kosten van het marktonderzoek op zich te nemen. Het onderzoek is positief voor de kandidaat-ondernemer en dus ook voor Heksenberg uitgevallen. In concretie houdt dit in dat de verdere procedure opgestart kan worden richting nieuwe Dagwinkel in Heksenberg, maar daar gaat nog heel wat mee gepaard. Hopelijk voor de wijk leidt dit dan op termijn van opening van een nieuwe, o zo broodnodige, Dagwinkel in Heksenberg. Dus mede ook dank zij de eerste bijdrage van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek en zal het lege winkelaanblik op de foto gemaakt door Callie Steijaert gelukkig tot het verleden behoren, want leegstand bevorderd niet het aanzicht van een winkelcentrum.

Foto: Callie Steijaert

 

                                      

Geef een reactie