Onderzoek integriteitsrisico’s wethouder Palmen door Elzinga en Korsten

 

 

Prof. mr. Douwe Jan Elzinga en prof. dr. Arno F.A. Korsten hebben besloten om de opdracht te aanvaarden tot het doen van nader onderzoek naar integriteitsrisico’s van wethouder mr. Jo Palmen van Brunssum. Daarmee geven zij uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2017.

In het besluit van de gemeenteraad werden de namen van beide hoogleraren reeds genoemd. Zij hebben het verzoek van de raad in beraad genomen en uiteindelijk ook aanvaard. De hoogleraren hebben zich ervan vergewist dat deze opdracht kan sporen met de opvattingen van waarnemend burgemeester Gerd Leers. Die ondersteunt een verdiepingsonderzoek.

De hoogleraren zullen uiterlijk medio februari 2018 gezamenlijk een rapport opstellen, dat bestemd is voor de gemeenteraad. Prof. dr. A.F.A. Korsten is honorair hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht, faculteit rechtsgeleerdheid. Prof. mr. D.J. Elzinga is als honorair hoogleraar Constitutioneel organisatierecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit rechtsgeleerdheid.

Het correspondentieadres voor de commissie van hoogleraren is griffie@brunssum.nl.

Bron Gemeente brunssum en Foto®Parkstadactueel/Lucho carreno

Geef een reactie