Dat kan door middel van een levenstestament. In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt, bijvoorbeeld Uw partner en/of kinderen, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen. Ook kunt u aan hen volmacht geven om in dat geval medische beslissingen voor U te mogen nemen en kunt u uw eigen wensen opnemen ten aanzien van een behandelverbod, euthanasieverklaring en andere medische beslissingen. Indien u geen volmacht heeft afgegeven zal een onderbewindstelling of ondercuratelestelling bij de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure. Voorts kunnen er dan geen acties meer worden ondernomen ter besparing van erfbelasting en/of verlaging van de bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de eigen woning kan dan niet meer verkocht worden zonder bemoeienis van de rechter! Wanneer U een eigen bedrijf heeft, zal dit – bij gebrek aan een kapitein – een stuurloos schip worden en spoedig kapseizen. Een zeer vervelende situatie dus. Het levenstestament voorkomt al deze ellende. Vandaar dat wij u sterk aanbevelen om dit op te laten stellen !

Wat zet ik in een testament?

Het levenstestament gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.
In uw testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en welk bedrag of spullen bepaalde mensen of instellingen krijgen. Voorbeelden van zaken die u kunt vastleggen:

  • U wilt dat uw erfenis alleen voor uw eigen kinderen bestemd is. Dan kunt u een uitsluitingsclausule laten opnemen waarin staat dat uw erfgenamen hun
    erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners.
  • U kunt laten vastleggen dat als Uw partner na Uw overlijden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, hij/zij de kindsdelen niet hoeft “op te eten”‘.
  • U wilt niet dat Uw erfgenamen teveel erfbelasting betalen. Door een slimme rentebepaling in Uw testament op te nemen, betalen Uw kinderen straks fors minder erfbelasting. Ook het betrekken van Uw kleinkinderen in Uw testament kan veel erfbelasting besparen. Het is mogelijk iemand aan te wijzen (executeur) die de regelingen in het testament gaat uitvoeren. U bepaalt welke verantwoordelijkheden die executeur heeft.

Wij informeren U graag nader tijdens een gratis gesprek !

Wij informeren U graag nader tijdens een gratis gesprek !

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 – 571 94 30 |

notarissen@wolfsknops.nl |

www.wolfsknopsnotarissen.nl

 

Geef een reactie