Bibliotheek Gulpen-Wittem, Gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg strijden samen tegen Laaggeletterdheid

Project krijgt ruim € 56.000,- subsidie van beide overheden


Eind 2018 is Bibliotheek Gulpen-Wittem in samenwerking met de gemeente gestart met een project om de laaggeletterdheid in onze gemeente te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1500 inwoners in onze gemeente laaggeletterd zijn. Dat betekent dat zij moeite hebben met lezen en/of schrijven en daardoor steeds moeilijker kunnen functioneren in onze maatschappij.

Laaggeletterdheid is iets anders dan ongeletterdheid, analfabetisme, waarbij het gaat om mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid uit zich bijvoorbeeld in het niet (goed) kunnen lezen van een bijsluiter of een gebruiksaanwijzing of een dienstregeling bij bus of trein, of niet kunnen pinnen aan een automaat. Laaggeletterdheid gaat vaak samen met een gevoel van schaamte. Daarom is het moeilijk om de doelgroep te vinden en te kunnen helpen. 

Wat is een Pop-Up Bieb?

De bibliotheek heeft hier, in samenwerking met een aantal maatschappelijke partners (o.a. Hoeskamers, Cubiss en de gemeente) een project voor bedacht. Dat is de Pop-Up Bieb. Dit is een activiteitenprogramma van de bibliotheek dat in de Hoeskamers binnen de gemeente wordt uitgerold. Een Hoeskamer is een gezellige plek waar mensen elkaar regelmatig, in hun eigen buurt, kunnen ontmoeten. Het doel is om met het activiteitenprogramma laaggeletterde volwassenen te vinden en te bereiken. Het belangrijkste is dat de bewustwording en herkenning van laaggeletterdheid vergroot wordt. Alle medewerkers en vrijwilligers van de bieb hebben inmiddels een workshop gevolgd over hoe je laaggeletterdheid herkent en weten welke hulpmiddelen er zijn om laaggeletterdheid te verminderen. Tegelijkertijd is dit voor de bibliotheek ook een kans om te laten zien dat zij meer doen dan alleen boeken uitlenen; de bibliotheek heeft ook een maatschappelijke functie, voor jong en oud. Door alle kernen te bezoeken en van inwoners te horen waar zij behoefte aan hebben, kan de bibliotheek maatwerk bieden. Denk dan aan het brengen van boeken naar de Hoeskamers en aan het bieden van digitale ondersteuning. De bibliotheek wil tevens de plek zijn waar ondersteuning wordt geboden aan laaggeletterden en waar jong en oud geïnformeerd kan worden over de mogelijkheden om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Hoeveel subsidie beschikbaar?

De Pop-up Bieb is een tweejarig project. De bibliotheek heeft van Provincie Limburg een subsidie ontvangen van € 28.045,- omdat ook bij de provincie de bestrijding van Laaggeletterdheid hoog op de agenda staat. De gemeente verdubbelt dit bedrag, waardoor er totaal € 56.090,- subsidie beschikbaar is. De gemeente is tevens een  actieve samenwerkingspartner in het project.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de projectleider Laaggeletterdheid in de bibliotheek, Anouk Gielgens. Telefoon 043-4506220 of email: info@bibliotheekgulpen-wittem.nl

Foto Bibliotheek Gulpen Wittem

Geef een reactie