Samenwerking Landgraaf-Kerkrade-HEEMwonen bij uitvoering woonbeleid

 

Op de foto V.l.n.r. Marjo Vankan (directeur-bestuurder van HEEMwonen), wethouder Tim Weijers (Kerkrade,volkshuisvesting) en wethouder Marlies Dreissen (Landgraaf, volkshuisvesting).

 

De gemeenten Landgraaf en Kerkrade en woningcorporatie HEEMwonen slaan de handen ineen om samen invulling te geven aan de uitvoering van het regionale woonbeleid. Landgraaf wil, in samenwerking met HEEMwonen, een aantal locaties in kernen en oude historische linten herontwikkelen. Hiermee geeft Landgraaf een impuls aan het motto ‘de juiste woning op de juiste plek’. In dit kader draagt de gemeente Kerkrade 40 ‘woningbouwcontingenten’ over aan de gemeente Landgraaf.

 

Op donderdag 9 mei werd de overdracht tussen de partijen officieel bekrachtigd door wethouder Tim Weijers (Kerkrade,volkshuisvesting), wethouder Marlies Dreissen (Landgraaf, volkshuisvesting) en directeur-bestuurder van HEEMwonen Marjo Vankan.

 

“Met de uitruil van woningcontingenten geven Landgraaf en Kerkrade in de regio Parkstad het juiste voorbeeld om verder vorm te geven aan samenwerking en afstemming op de woningmarkt. Een en ander geldt bovendien als voorbeeld voor heel Zuid-Limburg. Deze mooie manier van intensief samenwerken in de praktijk op allerlei gebieden is van belang voor alle gemeenten in de regio Parkstad,” aldus wethouder Tim Weijers.

 

Afspraken SVWZL. Eind 2016 hebben de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) vastgesteld. Hiermee maakten de gemeenten woningbouwafspraken om te voorkomen dat elke afzonderlijke gemeente woningen blijft toevoegen met als gevolg een woningoverschot met daarbij alle gevolgen van dien. Ingevolge de structuurvisie dient elke nieuwe woning die aan de woningmarkt wordt toegevoegd te worden gecompenseerd met de sloop van minimaal eenzelfde aantal woningen. Met deze compensatie is het mogelijk om toch kwalitatief goede woningen te bouwen, maar wordt voorkomen dat de omvang van de woningvoorraad toeneemt.

Marlies Dreissen: “Landgraaf heeft de ambitie om (toekomstbestendige) woningen aan haar woningvoorraad toe te voegen. Echter om dit te kunnen realiseren binnen de afspraken van de SVWZL, dienen er ook woningen gesloopt te worden. Deze mogelijkheden hebben wij nauwelijks. Een oplossing voor dit probleem is gevonden in het beschikbaar stellen van 40 bouwtitels door de gemeente Kerkrade aan de gemeente Landgraaf. Een prachtig voorbeeld van samenwerken.”

Overdacht woningbouwcontingenten . “Als woningcorporatie zijn we werkzaam in zowel de gemeente Kerkrade als in de gemeente Landgraaf. In het kader van het project SUPERLOCAL – Super Circular Estate in Kerkrade slopen wij 400 woningen. Er worden conform de Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg (vastgesteld 21 maart 2019) circa 130 woningen teruggebouwd. Daarnaast zijn er 90 woningen van dit plan geplaatst bij de zogenaamde ‘Reservecapaciteit’,” aldus Marjo Vankan.

In een overleg tussen HEEMwonen, de gemeente Landgraaf en de gemeente Kerkrade is afgesproken dat 40 woningen van de ‘Reservecapaciteit ‘SUPERLOCAL gemeente Kerkrade’ overgeheveld worden naar gemeente Landgraaf voor de ontwikkeling van een aantal locaties in kernen en oude historische linten. De gemeente Landgraaf zal hiervoor samen met HEEMwonen plannen ontwikkelen op deze locaties. Het beschikbaar stellen van ‘reserve plancapaciteit’ door de ene gemeente aan de andere gemeente is vooralsnog niet van zelfsprekend. Hier wordt in de praktijk terughoudend mee omgegaan. Het beschikbaar stellen van een deel van de reserve plancapaciteit door de gemeente Kerkrade aan Landgraaf wordt dan ook voor de eerste keer binnen de regio Zuid-Limburg toegepast.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie