Kerkrade en ProRail samen aan de slag met onbeveiligde spoorwegovergangen

 

 

De gemeente Kerkrade en ProRail gaan samen aan de slag met de twee onbeveiligde spoorwegovergangen in Kerkrade, die allebei liggen aan het traject Landgraaf – Eygelshoven/Markt – Herzogenrath. Het gaat om de overweg aan de Torenstraat in Eygelshoven richting het Schouffertbos en die aan de Meuserstraat in Haanrade richting het Wormdal.

 

Aanleiding. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen met lokale en regionale overheden voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid van overwegen. Daarbij heeft de aanpak van Niet Actief Beveiligde Overgangen (NABO’s) mede vanwege de gevaarzetting een hoge prioriteit. Indien er een goed alternatief is of gemaakt kan worden, zoals nu in Kerkrade het geval is, worden NABO’s bij voorkeur opgeheven.

 Onderzoek. In oktober 2018 is gezamenlijk gestart met een onderzoek van de aanpak van de overwegen in Kerkrade. Dit heeft geleid tot een voorlopig onderzoeksrapport. De insteek is dat de bestaande twee overwegen weg gaan en er alternatieve oversteekmogelijkheden komen die veilig en functioneel zijn en waarvoor voldoende draagvlak is bij omwonenden en gebruikers.

Het voorleggen van de varianten gebeurt tijdens een inloopavond voor bewoners, belanghebbenden en gebruikers die ProRail en de gemeente gezamenlijk organiseren op 28 mei tussen 17.00 en 19.30 uur in het Scoutinggebouw in Eygelshoven. De opmerkingen en suggesties die tijdens deze avond zullen worden ingebracht, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de alternatieven. Naar verwachting zal het aanpakken van de overgangen binnen twee jaar zijn afgerond.

Foo’s Gemeente Kerkrade

Geef een reactie