College informeert gemeenteraad Heerlen -willens en wetens- niet over hoogte aanzienlijke vertragingskosten Maankwartier

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad -willens en wetens- niet over de hoogte van de aanzienlijke vertragingskosten Maankwartier. Dit alhoewel de gemeenteraad een controlerende taak heeft en het college een informatieplicht kent. Het enige dat men prijs geeft is dat het over een aanzienlijk bedrag gaat en men daarover in overleg is met sociale woningcorporatie Weller.

Nu de kosten van de vertraging door het college zelf als aanzienlijk omschreven worden en reeds geruime tijd in kaart gebracht zijn luidt de vraag waarom men dit in het geheel niet met de gemeenteraad deelt. Noch ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’ (ook dat zijn immers mogelijkheden waarover burgemeester en wethouders beschikken) wordt de raad geïnformeerd. Dat terwijl Hart-Leers er met grote regelmaat (ook onlangs weer) officieel naar informeerde.

Bijgaande reactie, als antwoord op onze recente vraag, zegt nagenoeg niks. Behalve dat het, wederom, ‘maak je borst maar nat’ heet.

Een veelheid aan ‘commerciële ruimten’ staan via diverse makelaars ‘te huur’ en zijn aldus ‘prompt beschikbaar’. Dat in tegenstelling tot het telkenmale geschilderde plaatje dat ondernemers te wachten staan tot dat de plaat over het spoor/’interwijkverbinding’ en/of ‘het station’ open gaat.

Het Maanhotel is ‘casco/kaal’ gebouwd waarbij nog steeds niet duidelijk is of er überhaupt een/de zoveelste hotelexploitant voor gevonden is (of wordt). Terwijl Heerlen ondertussen -reeds meermaals- vorstelijk de beurs trok en daarmee al vele malen meer uitgaf dan de, zeer geruime tijd, aan eenieder voorgespiegelde ‘maar 10 miljoen Euro’.

Hart-Leers: ‘Waarom toch steeds weer die langdurige geheimzinnigheid, waarom geen enkele informatie en deze (alhoewel beschikbaar) zelfs lange tijd bewust achterhouden? Is men wellicht bang dat, indien men voor de vertrouwelijke en/of geheime ‘weg’ informeren kiest, dit zeker en vast een extra vergadering tot gevolg zal hebben en het signaal daarvan aldus overduidelijk is?! Of denkt men simpelweg -we houden het tot na de politieke zomervakantie onder de pet, dan heeft de feestelijke opening plaatsgevonden, en valt dat feestje (mede vanwege de zoveelste financiële tegenvaller) niet in het water-…’

5_1_1.docx

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Tom de Cock

Geef een reactie