Van stortplaats naar zonnepark in Abdissenbosch

 

Het Kreupelbusch in Landgraaf, de voormalige stortplaats Ubach over Worms/Abdissenbosch, wordt op dit moment gebruikt als wandelgebied. Het is de bedoeling om op een beperkt deel ervan een zonnepark aan te leggen. Van de totale oppervlakte van 40 ha wordt 12 ha daarvoor ingericht. Dat wil zeggen 30.000 zonnepanelen, goed voor de energiebehoefte voor 3000 huishoudens.
Maatschappelijke functie
Het Kreupelbusch is ontstaan door de winning van zand en grind. Deze activiteit stopte in 1970. Vanaf 1974 tot 1992 is op deze locatie huishoudelijk afval en bedrijfsafval verwerkt.In 1994 startte men met het afdichten van de stortplaats, waarna ook gas werd onttrokken aan het afval. Limburg heeft 15 van deze gesloten stortplaatsen die beheerd worden door Bodemzorg Limburg, waarvan de Limburgse gemeenten aandeelhouder zijn. ‘Die aandeelhouders hebben ons gevraagd om te bekijken of deze stortplaatsen in Limburg een andere bestemming kunnen krijgen’, laat Dick Rootert, directeur van Bodemzorg Limburg weten. ‘Een maatschappelijke functie; dat wil zeggen een bestemming die een functie heeft voor de omgeving en/of de omwonenden. Liefst met een duurzaam doel.’ In Eijsden zijn plannen voor een mountainbiketraject op de gesloten stortplaats, op andere plekken, bijvoorbeeld Zuringspeel, is een golfterrein aangelegd. Op de meeste terreinen heeft de natuur zich hersteld en is een mooi wandelgebied ontstaan. Een vreemde sensatie wanneer je bedenkt dat die natuur bovenop een afdichting is ontstaan, waaronder metersdik afval ligt.
Het Kreupelbusch
Zo ook Het Kreupelbusch, de oude stortplaats in Abdissenbosch. Het gebied vormt de verbinding tussen de Brunssummerheide aan de Nederlandse zijde en de Teverenerheide aan de Duitse kant. De provincie Limburg heeft de stortplaats daarom de hoogste natuurwaarde gegeven. ‘Deze locatie vormt een bijzondere uitdaging voor ons’, laat Rootert weten. ‘In onze plannen voor een zonnepark op deze plek moeten we rekening houden met die bijzondere natuurwaarde. Daarover zijn we veelvuldig in gesprek geweest met de provincie en de gemeente Landgraaf. Bovendien is een meedenkgroep gevormd van omwonenden die een belangrijke bijdrage hebben geleverd met kennis en ideeën.’
Mooi compliment
Op dit moment is het landschapsplan gereed. Dat is opgesteld in samenwerking met de provincie, Arcadis (een advies- en ingenieursbureau), de gemeente Landgraaf, de meedenkgroep en de stichting IKL. Er wordt nog gewerkt aan een plan voor beheer van het gebied in de toekomst. Rootert: ‘Ik durf wel te stellen dat onder de zonnepanelen een leefgebied voor dieren zal ontstaan dat waardevoller is dan de huidige natuur. De gladde slang bijvoorbeeld, zal profiteren van de nieuwe situatie en zich verder ontwikkelen. Natuurlijk moeten wij goed naar de kosten en baten kijken, maar met de ontwikkeling van het ‘zonnepark Abdissenbosch’ hebben we laten zien dat duurzame plannen en waardevolle natuur elkaar kunnen versterken. De kwalificatie ‘best practice’ van de Natuur en Milieufederatie Limburg en Natuur en Milieu is voor alle betrokken partijen dan ook een mooi compliment.’ Arcadis begeleidt de aanbesteding voor de bouw van het zonnepark Abdissenbosch en de daadwerkelijke bouw die in 2020 zal starten. Voor meer informatie over Bodemzorg Limburg kijk op de website.
Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie