10 februari verzorgt Ivo Raemakers een lezing over bijen Bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Deze lezing start om 20.00 uur in Café Wilhelmina, Akerstraat 166 te 6466 HP Kerkrade-West.

Zoals iedereen wel bekend is gaat het slecht met onze inheemse insecten, met name met de bijen. Daarom is het van belang de verschillende soorten wilde bijen te kennen en daarom hebben we de Limburgse bijenkenner Ivo Raemakers uitgenodigd om ons wijzer te maken in het herkennen van de soorten. Ivo zal zowel ingaan op de bijzondere Limburgse soorten zoals de Knautiabij die alleen in Zuid-Limburg voorkomt, maar ook op algemene bijen die we in eigen tuin en in het bijenhotel kunnen tegenkomen. Begin maart verschijnen de eerste zandbijtjes weer en zitten dan te zonnen op de muur of op de vensterbank. Dat zijn soorten als de Grijze zandbij, die vooral afhankelijk is van wilgen, en het Vosje, een soort die belangrijk is voor mensen met een moestuin. Het Vosje is namelijk de belangrijkste bestuiver van besdragende struiken als Kruisbes en Aalbes. Verder zal Ivo ingaan op soorten die door klimaatverandering onze contreien binnenkomen en op soorten die meer vertellen over de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast natuurlijk een oproep aan iedereen om mee te doen aan de Nationale bijentelling op 18 en 19 april.
Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in Café Wilhelmina, Akerstraat 166 te 6466 HP Kerkrade-West. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie