Waar: Bibliotheek Brunssum, Rumpenerstraat 147, Brunssum
Wanneer: donderdag 12 maart 2020, van 14:00 tot 15:00 u.
Kosten: gratis
Aanmelden (verplicht): www.bibliotheekbrunssum.nl (via het kopje ‘Agenda’),
telefonisch: 045-4007560 of bij de klantenbalie van de bibliotheek

 

Bibliotheek Brunssum organiseert deze lezing in samenwerking met Drs. Irene Godderij. Zij is een onafhankelijke en vrijgevestigde geestelijk verzorger (GV) die zich vooral richt op mensen die geen levensbeschouwelijke of kerkelijke binding (meer) hebben. In deze lezing gaat zij in op zingevings- en levensvragen die zich voordoen rondom grote en kleine gebeurtenissen in het leven van elk mens.
Zingevings- en levensvragen hebben betrekking op spirituele zorg. Het gaat om grote en kleine alledaagse vragen die ieder mens zich vroeg of laat stelt. Over het hoe en waarom van het leven en lijden, de zin van het bestaan, of er leven is na de dood. Over schuld en vergeving, over schaamte, over afscheid, over de balans van uw leven, over hoop, over vasthouden en loslaten, over herinneren en vergeten.

Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen.
Je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen

 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie