‘Nieuw’ kunstwerk voor Rennemig

 

Het kunstwerk ‘Babyblauw past bij jou’ in Rennemig wordt door kunstenaar David Bade hersteld. Hij gaat van het zwartgeblakerde kunstwerk opnieuw iets bijzonders maken. Niet door het terug te brengen in de oorspronkelijke staat, of de geschiedenis weg te poetsen. Maar door te vertrekken vanuit het beeld zoals het nu is. Het verhaal van de brand wordt zo onderdeel van het kunstwerk.

Bade zal, zo snel de RIVM-maatregelen dat toelaten, samen met de buurt een vervolg geven aan het werk: “Het verbrande beeld vormt nu op zichzelf al een geschiedenis. Het vertelt een verhaal en verhalen vind ik belangrijk. Wij leven en veranderen. Beelden leven en veranderen ook. Ik wil graag het negatieve van de brand, het destructieve, omzetten in iets positiefs, maar we behouden wel de herinnering aan wat is gebeurd en maken er zo een beter beeld van.” Fabian de Kloe, artistiek leider van SCHUNCK, stelt dat “beweging en reuring in de publieke ruimte bij David Bade hoort” en het misschien wel “inherent zou moeten zijn aan alle kunstwerken in de publieke ruimte. Het beeld is mét de buurt gemaakt. Des te mooier is het om het beeld gezamenlijk te herijken en een nieuw gezicht te geven.”.

Het kunstwerk werd gemaakt door David Bade en staat tussen het Belemnieterf en Trigoniaerf. Het werk werd mede mogelijk gemaakt door stichting DOEN. Voor het project ‘David Bade tekent Heerlen onder de tafel’ trok de kunstenaar in 2014 en 2015 de wijken Beersdal en Rennemig in. Vanuit de rake gesprekken en de totaal verschillende karakters van de wijken ontstond het idee om in samenwerking met de bewoners vorm te geven aan twee permanente werken, die in 2016 werden geplaatst. Op oudejaarsavond 2020 viel het beeld in Rennemig ten prooi aan vuurwerkvandalisme.

Buurtbewoners, gemeente en SCHUNCK slaan de handen in elkaar. Na de brand in de oudejaarsavond waren er veel teleurgestelde reacties. Buurtorganisatie Belfo’s, SCHUNCK en gemeente Heerlen zochten daarom samen naar een oplossing om het beeld te herstellen. Elke partij brengt €2500,- in om de kosten te dekken. De Buurtorganisatie gaf al snel na de vernieling aan het beeld te willen behouden. “Wij kijken uit naar het herstel en zijn blij dat gemeente en SCHUNCK hieraan bijdragen. Om onze eigen bijdrage mogelijk te maken hebben we een aanvraag ingediend bij de buurtdeal”, zegt voorzitter Ruud Kutin. “Om het beeld komt straks groen dat we als buurt gaan onderhouden.” Wethouder Jordy Clemens is ook blij met deze oplossing. “Door de reacties na de brand werd duidelijk dat het beeld inmiddels écht bij de buurt is gaan horen. Op deze manier kunnen we de verontwaardiging rondom de vernieling omzetten in iets positiefs.”

Over ‘David Bade tekent Heerlen onder de tafel’. In augustus 2013 gingen David Bade en SCHUNCK een levenslange samenwerking aan waarin Bade zich verplicht om gedurende zijn hele leven met enige regelmaat terug keren naar Heerlen om uiteenlopende Heerlenaren in telkens wisselende setting en omgeving op te tekenen. Deze werken worden toegevoegd aan de gemeentelijke collectie die door SCHUNCK wordt beheerd. Zo ontstaat een beeldarchief dat het DNA van Heerlen vastlegt. Momenteel wordt de samenwerking binnen dit langlopende project door SCHUNCK en David Bade doorontwikkeld en staan er, naast het herstel van het beeld in Rennemig, nieuwe plannen klaar voor het najaar van 2020. Bade gaat jong creatief talent in Heerlen scouten en groepsportretten optekenen van gemeenschappen en verenigingen in Heerlen.

Foto Tekening beeld Bade

Geef een reactie