Jaarrekening 2019 in lijn van herstelplan

 

Het is de gemeente Heerlen gelukt om het tekort volgens afspraak met de gemeenteraad en de Provincie te beperken tot 2,2 miljoen. Het college werkt er hard aan om volgend jaar uit te komen op een tekort van 0,5 miljoen en heeft er alle vertrouwen in om dat te realiseren. Het tekort over 2019 komt onder meer door tekorten in de jeugdzorg en op beschermingsbewind. Meevallers en tegenvallers uit het gemeentefonds zijn ook meegenomen in de jaarrekening. De algemene reserve bedraagt -4,6 miljoen.

Het resultaat past binnen de afspraken die het college, bij de behandeling van de begroting 2019, met de gemeenteraad en de Provincie heeft gemaakt over een herstelplan voor de gemeentelijke financiën. Dat was nodig omdat het weerstandsvermogen onder de afgesproken grens kwam.

In dat plan is vastgelegd dat de algemene reserve eind 2019 -4,7 miljoen moest zijn. Met een algemene reserve van -4,6 miljoen voldoet de jaarrekening 2019 aan de gestelde voorwaarden uit het herstelplan. Het resultaat is bereikt door bezuinigingen waarbij de ambities van het college zoveel mogelijk in stand zijn gehouden.

Gezonde financiële basis

Wethouder Frank Simons van financiën (OPH): “Het college is nog steeds optimistisch over de missie om de financiën op orde te krijgen en het herstelplan succesvol uit te voeren. Ook al zijn financiële mee- en tegenvallers in deze tijd steeds moeilijker te voorspellen”. Natuurlijk heeft het college oog voor de realiteit. De coronacrisis heeft een grote invloed op de budgetten. De gemeentekas kan alleen gezond blijven door strak, flexibel, creatief en innovatief te handelen. Het is juist nu van groot belang om de ingezette koers vast te houden en te zorgen voor een gezonde financiële huishouding waarmee we onze inwoners optimaal van dienst kunnen zijn.

1000 bijstandsgerechtigden aan het werk. Sinds 2019 komt de stad niet meer voor in de top 10 van armste gemeenten in Nederland. Steeds minder mensen in Heerlen leven in armoede en 1000 bijstandsgerechtigden gingen weer aan het werk. Ook is er een pilot Basisbanen gestart. Dit zijn banen voor mensen die een re-integratietraject hebben doorlopen, maar desondanks nog geen betaalde baan hebben kunnen vinden.

Met de Regio Deal Parkstad Limburg ligt er een plan voor een duurzame, vitale en levenskrachtige regio. Het Rijk reserveert hiervoor 40 miljoen euro en de regio reserveert eenzelfde bedrag. Binnen de Regio Deal is 8 miljoen euro gereserveerd voor het centrum van Heerlen: voor het verbeteren van de sociaal-fysieke leefbaarheid en het versterken van de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur.

Halverwege 2019 is het Ondernemersfonds Heerlen opgericht en is de subsidieregeling ‘Ruimte voor Ondernemerschap’ aangepast. Dit is een regeling voor ondernemers die een nieuwe zaak openen in een leegstaand pand. Een aanvraag voor deze regeling is daarmee een stuk gemakkelijker. Bovendien is het een goede manier om de winkelleegstand aan te pakken.

Kinderen en jongeren. Het college heeft specifieke aandacht voor de jeugd. Dat is immers dé manier om de sociaaleconomische achterstand weg te werken. Voor kinderen en jongeren zijn tal van projecten gestart in 2019. Onder meer ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ om gezond eten en bewegen aantrekkelijker te maken, ‘Geweld hoort nergens thuis’ tegen het terugdringen en voorkomen van kindermishandeling en huislijk geweld, het Actieprogramma ‘Kansrijk van Start’ voor de bescherming van het allerjongste kind en het ‘Echtscheidingsloket’ dat wil voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van een vechtscheiding.

Windenergie. Samen met Kerkrade en Simpelveld onderzoekt Heerlen de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid en ook is er een subsidieregeling ingevoerd voor het gebruik van groene daken en gevels.
We kregen te horen dat Heerlen in april 2020 gaststad zou worden van de Energy Cities Conferentie, een samenwerkingsverband van steden die werk maken van verduurzaming en energietransitie. Helaas kon dat niet doorgaan, maar het wordt waarschijnlijk verschoven naar 2021.

Heerlen wil een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Een plek waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot zorg als dat nodig is. Voor een integrale aanpak hiervan is de ontwikkelagenda ‘Ouder worden met toekomst!’ gemaakt, met tien actielijnen die inzetten op bewustwording, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie