Hoofdmenu

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid

Vandaag  15 oktober vanaf 19:00 uur vindt de digitale informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid plaats. De gemeente en de ontwikkelaar presenteren vanaf een locatie waar de maquette van het gebied staat opgesteld. Middels de maquette in combinatie met een camera wordt er duidelijke en complete informatie gegeven.

 

Reden van de informatiebijeenkomst. Op 10 juli 2020 is de samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Schinkelkwadrant-Zuid ondertekend door de gemeente Heerlen en VOC/VBC. Middels een gewijzigd bestemmingsplan wordt voor het plangebied Schinkelkwadrant Zuid en de beoogde herontwikkeling van dit gebied een actueel juridisch-planologisch kader gevormd dat voor een periode van minimaal 10 jaar zal gelden.

De gemeente Heerlen heeft ervoor gekozen om het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen om eenieder in de gelegenheid te stellen van dit bestemmingsplan kennis te kunnen nemen en de mogelijkheid te bieden ook op dit plan te reageren. Teneinde u zo goed mogelijk en tijdig te informeren heeft u de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst vragen te stellen over de inhoud van het bestemmingsplan alsmede de beoogde omzetting hiervan in stedenbouwkundige/architectonische zin.

Aanmelden?Graag nodigen we u uit om deze digitale informatiebijeenkomst bij te wonen op donderdag 15 oktober vanaf 19:00 uur. Aanmelden kan nog door een e-mail te sturen naar schinkelkwadrant@heerlen.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding krijgt u per mail een link waarmee u deel kunt nemen aan de informatiebijeenkomst.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno