De gemeente Heerlen ontvangt € 1.175.265 van het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

De gemeente Heerlen ontvangt € 1.175.265 van het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar 21 Skaeve Husen, die verspreid over heel Parkstad worden gerealiseerd. De andere helft is bestemd voor de aanpak van overlast gevende kamerverhuur én voor mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een woning, de zogenoemde spoedzoekers.

Heerlen gaat deze zogenaamde impulsgelden inzetten op de zwakste punten van de woningmarkt. De projecten focussen op kwalitatief goede huisvesting voor kwetsbaren en spoedzoekers. Tegelijkertijd wordt gefocust op een schone en veilige omgeving met zo min mogelijk overlast voor de omgeving; hierbij is een uitgangspunt dat buurtbewoners steeds nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen. Wethouder voor Welzijn Peter van Zutphen is blij met het geld uit Den Haag: “hiermee wordt het mogelijk gemaakt om als stad in te grijpen in de huisvesting voor een moeilijke groep. Wij willen ertoe bijdragen dat ook kwetsbare groepen toegang hebben tot goede huisvesting, en dat zij met zorg en begeleiding kunnen meedoen in de samenleving.”

Skaeve Husen, woningen voor kwetsbare groepen.

Voor kwetsbaren zijn er diverse projecten die Heerlen wil realiseren. Een hiervan zijn de Skaeve Husen, Deens voor “rare huizen”; Skaeve Husen zijn eenvoudige woningen in een prikkelarme omgeving, waarbij toezicht en begeleiding in de nabijheid zijn. Mensen die nu langdurig in de dag- en nachtopvang verblijven of die wegens problematisch gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden, zijn de toekomstige bewoners van een Skaeve Huse. Het wonen is altijd onlosmakelijk gekoppeld met zorg en begeleiding met een bijzondere aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. De geplande 21 Skaeve Husen worden in samenspraak met de andere Parkstad-gemeenten gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er 6 in Heerlen komen.

Aanpak overlast gevende kamerverhuur en woningen voor spoedzoekers. Met de andere helft van het te ontvangen Rijksgeld pakt Heerlen de overlast gevende kamerverhuur aan én komen er doorstroomwoningen voor zogenaamde spoedzoekers; mensen die onverwacht en op korte termijn hun woning moeten verlaten, bijvoorbeeld door een scheiding, en op zoek zijn naar een woning.

Ook zijn de impulsgelden bedoeld voor de aanpak van problematische kamerverhuur en overlast gevende panden. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de Saffierflat. Met een pakket aan sociale en veiligheidsmaatregelen heeft Heerlen in samenwerking met een woningcorporatie een uiterst problematisch pand aangepakt, om zo de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te versterken en tegelijkertijd kwetsbaren goed te huisvesten. In de Hoofdstraat en omgeving in Hoensbroek en in GMS staan gelijkaardige projecten op stapel voor de komende jaren.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie