Terugblik: ook in Stadsdeel Heerlerheide (Groeët Ghen Heij) geen carnavalsactiviteiten

 

Ook voor de viering van carnaval, c.q. Vasteloavends, heeft Covid 19 helaas veel negatieve impact met zich meegebracht. Het carnavalsseizoen 2020-2021 is voor alle carnavalsverenigingen en overige vierders plat verwoord naar de ”knoppen”. Geen activiteiten in de vorm van prinsenproclamaties, recepties, zittingen, Orde uitreikingen en kleine en grote optochten. Voor hen een hard gelag. Maar ook voor hen staat gezondheid als enige remedie hoog in het vaandel. Het is niet anders. Alle “vasteloavendspijlen” moeten nu noodgedwongen gericht worden op het nieuwe seizoen 2021-2022. Dit in de hoop dat, na de vaccinaties, het coronavirus onder controle is. Dit als vrijbrief voor weer gezellig carnaval te vieren.

Ook voor alle carnavalsverenigingen van Stadsdeel Heerlerheide (Groeët Ghen Heij) een zelfde laken een pak. Normaliter zou, eigenlijk al vanaf 1 januari 2021 ruimschoots gewag zijn gemaakt  van alle activiteiten tot Aswoensdag, inclusief de aandacht voor de nieuwe prinselijke hoogheden. Omdat door deze coronaomstandigheden carnavals berichtgeving op een zeer laag pitje staat, heeft de redactie van ParkstadActueel gemeend om, als terugblik zijnde, de pijnlijke beslissingen van annuleringen van deze verenigingen onder de aandacht te brengen met toch voorzichtig een welgemeend Alaaf. Uiteraard starten we dit overzicht met de hoofd-en optocht vereniging CV De Bokkeriejesj anno 1898

 

Sinds 1898, al meer dan 11 x 11 jaar, organiseert CV De Bokkeriejesj, samen met veel bevriende verenigingen uit Groeët Ghen Heij en ondersteund door trouwe sponsors, de carnaval op Heerlerheide. Hieronder de optocht, diverse carnavalsevenementen en roept ze een prins uit, traditiegetrouw op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Dit met de bedoeling om de Hedsjers en mensen van buiten Heerlerheide die hier carnaval komen vieren, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt, jong en oud, arm en rijk, een momentje van ´samenzijn´ te kunnen bieden. Gezellig samen een pilsje drinken, sjoenkelen, zingen, bijpraten, gek doen, polonaise lopen…… even lekker relativeren en ´resetten´. De Bokkeriejesj  en collega carnavalsverenigingen zijn trots op deze prachtige traditie, en op het feit dat carnaval in Heerlerheide al die jaren is blijven bestaan, en dus nog springlevend is. Dit vindt dan plaats samen met iedereen die ook een rood-geel-groen hart hebben en dus zorg dragen dat dit feest jaarlijks plaats kan vinden.

Maar soms, onder heel bijzondere omstandigheden, kan dat even niet. Dit jaar 2021 is helaas zo´n ´bijzonder´ jaar. Het COVID-virus zorgt ervoor dat het organiseren van evenementen niet op een veilige manier (1,5 meter afstand houden) kan plaatsvinden. En omdat de veiligheid van gasten voorop staat in alles wat zij  organiseren, heeft CV De Bokkeriejesj, met pijn in het carnavalshart al op het bijna einde van 2020 het besluit moeten nemen om dit lopende seizoen de organisatie van haar evenementen te moeten staken. Dat betekent dat er geen proclamatie, geen receptie, geen kinderoptocht en geen grote optocht op carnavalsmaandag kon plaatsvinden. Dit was een zwaar besluit, waar zij– in de hoop dat de COVID-situatie misschien zou verbeteren – zo lang mogelijk mee hebben gewacht. Maar dat het helaas onvermijdelijk was en dat het een verstandige besluit was dat zij als vereniging konden nemen. Uiteraard begrepen ze dan ook  dat zij hiermee heel veel carnavalisten helaas teleur moesten stellen, maar het is nu eenmaal niet anders. Dit is dus ook van toepassing van onderstaande collega’s carnavalsverenigingen.

 

 

 

C.V. De Jonge Bock. 2020 was een heel bewogen jaar. Het nieuwe seizoen werd knallend ingeluid met de uitroeping van hun hoogheden. Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid. Zij hebben als vereniging, zoals vele carnavals verenigingen, ook alle activiteiten afgelast. Ook besloten zij dat de huidige heersers, met goedkeuring van de hoogheden zelf, nog 1 jaar mogen aanblijven en dus t.z.t. krijgen wat ze verdienen. Hopelijk wel met de intentie dat Covid 19 dan tot het verleden behoort. Ook mocht de vereniging  enkele nieuwe leden begroeten. Tot slot wil de vereniging sponsoren en iedereen die de Jonge Bock een warm hart toedragen toch bedanken voor de genoten steun. Indien het volgend jaar het toelaat hopen zij hun allen weer te mogen begroeten. Vanaf november hopen ze tevens dat zij hun huidige hoogheden, middels een waardig afscheid, kunnen verzorgen. Ook hopen zij bij hun nieuwe spectaculaire proclamatie 2021/2022 op zaterdag 1 januari 2022 iedereen als vanouds weer hopen te verwelkomen.

 

 

 

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Al in september 2020 heeft “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein  officieel bekend gemaakt dat ook zij, in navolging van vele andere carnavalsvereniging/organisaties, unaniem besloten hebben om geen carnavalsactiviteiten te organiseren seizoen 2020/2021

Hierover liet de “Verein” het volgende weten: “de laatste tijd hebben wij, net als iedereen, met smacht gehoopt dat de aangekondigde maatregelen vanuit het RIVM, in het kader van het Corona-virus, zouden worden versoepeld. Helaas zien wij dat het Corona-virus zich nog steeds verspreid onder het volk en dat de maatregelen niet versoepeld worden. Ook nu januari 2021 nog steeds niet.

Carnaval in onze wijk is een feest voor iedereen. Dat blijkt uit de enorme belangstelling die wij afgelopen jaren hebben mogen ervaren tijdens onze activiteiten. Voor komend carnavalsseizoen hadden wij u willen trakteren op een prachtig programma voor jong en oud. Door de ‘nieuwe’ 1,5 meter samenleving en de maatregelen van de overheid kunnen wij carnaval niet op de vertrouwde manier organiseren en vieren.

Het bestuur van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein voelt zich, uiteraard met veel pijn in het hart, dan ook genoodzaakt helaas de volgende beslissingen genomen te hebben. Wij zullen voor het carnavalsseizoen 2021 geen nieuwe prins en jeugdprins(es) proclameren. Wij willen onze prinsen immers een prachtig seizoen aanbieden, zoals alle anderen prinsen uit de afgelopen 49 jaar dat ook hebben mogen ervaren. Daarnaast zullen wij, gezien de huidige maatregelen, ook geen carnavalsactiviteiten organiseren”.

 

 

 

 

 C.V De Beeren Beersdal. We hadden goede voornemens, maar door de extra aangekondigde Corona maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om activiteiten van ons te schrappen. Zo zijn we genoodzaakt om de proclamatie en receptie af te gelasten. C.V. De Beeren hebben wel op gepaste en ludieke wijze, met in achtneming van de strikte RIVM maatregelen, de opening van het seizoen 2020-2021 in de buitenlucht gehouden. Deze formule handtering past prima bij de C.V. de Beeren, want volgens hen wordt carnaval nu eenmaal gevierd. Ook al is het dit keer anders dan normaal. Carnaval hoort bij ons, dat zit in onze genen Alaaf”.

 

 

 

 

 

 

CV Carboon & Damesgarde .“Na lang beraad met bestuur en leden heeft CV Carboon&Damesgarde de Boontjes besloten om, zoals gebruikelijk, in november 2020 jl. geen proclamatie / receptie te houden. Maar voor ons is ook dit punt zeker een reden van belang om af te zien van activiteiten. Wij als carnavalsvereniging willen onze kandidaten een jaar aanbieden zoals alle andere (jeugd)prinsen, (jeugd)prinsessen of prinsenparen de laatste jaren zij bij onze vereniging hebben gehad.  Door de vele afzeggingen kunnen wij onze kandidaten geen waardig seizoen aanbieden zoals andere dat wel hebben gehad. Na goed overleg met onze nieuwe kandidaten, bestuur en leden vinden wij het bijzonder vervelend deze keus te hebben moeten maken. Het jeugdprinsenpaar en het prinsenpaar zullen dan ook aanblijven tot november 2021. Rest voor iedereen aan te geven: blijf a.u.b. gezond”.

Carnavalsvereniging Heks’n jäger. Met pijn in hun hart hebben ook zij al vroegtijdig de beslissing genomen om geen nieuwe hooglustigheden te proclameren. Ook zij willen hun nieuwe hooglustigheden een mooi seizoen bieden. Maar door alle coronaregels kunnen zij dit niet garanderen. Ook zij spreken vooral de hoop uit dat iedereen gezond mag blijven, zodat zij het komende seizoen 2021-2022 weer een knallende Vastelaovend mogen vieren.

Prinselijke foto’s: archief Callie Steijaert

 

 

 

 

Geef een reactie