Aankoop Blijde Boodschapkerk in Rolduckerveld.

Foto gemeente Kerkrade .Op de foto staan van links naar rechts: Projectleider Ton van der Velden, wethouder Tim Weijers, Deken Nevelstein en Hay Erkens van het kerkbestuur.

De gemeente Kerkrade heeft de Blijde Boodschapkerk in Rolduckerveld aangekocht. Op maandag 25 januari werd de koop definitief door het zetten van de handtekening onder de koopovereenkomst door wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) en Deken Nevelstein als vertegenwoordiger van de parochie ‘De Blijde Boodschap’. De kerk is al vanaf 2012 buiten gebruik en wordt gesloopt. “De aankoop is gedaan voor de ontwikkeling van Rolduckerveld. De buurt wordt de komende jaren klaar gemaakt voor de toekomst,” aldus wethouder Weijers.
Duurzame sloop
De sloop van de kerk staat gepland tegen het eind van 2021 en zal zo veel mogelijk duurzaam gaan plaatsvinden. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om materialen opnieuw te gebruiken. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de glas in lood ramen in de kerk. De grote raampartij is een werk van kunstenaar, priester-leraar en oud-directeur van Rolduc Jos Stassen. Inzet is om de glas in loodpartij vooraf te verwijderen en zo mogelijk opnieuw te gebruiken. Ook zal ter plaatse een plekje worden ingericht ter nagedachtenis aan de kerk.
Nieuw thuis
Deken Nevelstein: “De Blijde Boodschapkerk kon helaas niet behouden worden. Er kwamen niet meer genoeg mensen en dus werd de kerk – met pijn in het hart – gesloten. Deze plek had een plaats veroverd in de harten van velen. Hemelsbreed 300 meter verderop ligt de kerk Sint Petrus en Maria Tenhemelopneming. Voor de meeste trouwe bezoekers van de Blijde Boodschapkerk is dit een nieuw thuis geworden. Hier werden en worden mensen in alle gastvrijheid ontvangen en mogen er helemaal bij horen. De gemeenschapszin van mensen uit de oude en de nieuwe parochie is aanzienlijk. Mensen hebben de handen in elkaar geslagen en zetten zich gezamenlijk in voor dezelfde ‘Blijde Boodschap’.”
Aan de slag in Rolduckerveld
De gemeente Kerkrade, woningcorporaties HEEMwonen en Wonen Zuid en Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn eind vorig jaar gestart met de aanpak van het gedeelte van Rolduckerveld tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De komende jaren worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd. De nieuwe woningen worden zeer energiezuinig en duurzaam, zodat de energielasten voor mensen laag zijn. Ook de openbare ruimte zoals wegen en groen wordt geheel vernieuwd. Hiervoor is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk.
Nieuwbouw woningen
Op de plek waar nu de Blijde Boodschapkerk staat, zijn nieuwe sociale huurwoningen gepland. In het noordelijk gebied langs de Directeur Cortenstraat en de Dir. Geurtsstraat worden in de komende jaren door woningcorporatie Wonen Zuid zo’n 108 nieuwe woningen gebouwd.
Steun aan bewoners
“We pakken als partijen niet alleen de woningen en de openbare ruimte aan, maar gaan ook aan de slag met acties om de buurtbewoners te steunen bij dingen waar zij misschien nog hulp bij nodig hebben. Samen met bewoners uit de wijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk,” zo zegt de wethouder.
Samenwerking
De gemeente Kerkrade, het kerkbestuur en het Bisdom Roermond hebben de afgelopen jaren samen opgetrokken bij het zoeken naar invulling van de kerk en uiteindelijk gezamenlijk gekozen voor een herbestemming met sociale huurwoningen in het gebied. “De gemeente Kerkrade heeft veel oog en oor voor behoeften van de gemeenschap en is eindverantwoordelijk
Ook ziet de gemeente het maatschappelijk belang van de kerkgemeenschap en alle interacties over en weer getuigen hiervan. Dit doet ons met vertrouwen uitzien naar een toekomst in goede samenwerking ten behoeve van het welzijn van velen.“ aldus de Deken.

Geef een reactie