Hoofdmenu

Brengt u uw kind al naar de peuteropvang?

Stichting Kinderopvang Parkstad heeft maar liefst 6 peuteropvanglocaties in Kerkrade met de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan het educatieve programma ‘Speelplezier’, gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt.

Wethouder Schlangen: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd  gestimuleerd worden om zich al spelenderwijs te ontwikkelen. Dit ook om een mogelijke achterstand op gebied van taal- en spraakontwikkeling  voorafgaand aan de kleuterschool te voorkomen. Ik hoop daarom, dat ook deze coronatijd ouders zich er niet van laten weerhouden, om hun peuter aan te melden bij een van de 6 peuteropvanglocaties die onze gemeente rijk is.”

Voor meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunt u vinden op www.kinderopvangparkstad.nl

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »