IBA investeert 90.000 euro in Schutterspark in Brunssum!

 

IBA Parkstad stelt in totaal 90.000 euro beschikbaar voor het Schutterspark. De IBA-gelden zullen worden gebruikt om een historische analyse van het park te maken, om vervolgens het park op te schonen en op te poetsen. Ook wordt het oorspronkelijke ontwerp, waar mogelijk, in ere hersteld. Het park zelf is de attractie, aldus IBA.

 

Het Schutterspark is een bos- en natuurpark aan de oostrand van Brunssum. Het 80 ha grote gebied is in 1919 ontworpen door landschapsarchitect K.C. van Nes, in opdracht van de Staatsmijnen, als een volkspark voor de mijnwerkers en hun gezinnen.

Poortfunctie.IBA  Parkstad beschouwt het “cultuur-historisch waardevolle” Schutterspark als een belangrijke schakel in de realisatie van een grensoverschrijdend Heidenatuurpark. Het Schutterspark ligt op de grens tussen stad en land en moet in de visie van IBA Parkstad de functie krijgen van een toeristische poort naar het Heidenatuurpark.

Door bestaande groengebieden – Schutterspark, Tevenerheide, Schinveldse Bossen, Brunssummerheide – aan elkaar te koppelen, worden toegankelijkheid en gebruik van de aanwezige natuurgebieden voor inwoners van Parkstad aantrekkelijker gemaakt, aldus de Visie Stedelijke Parken (2016) van IBA Parkstad. “Het Schutterspark is, door zijn locatie in de samenhang van de grotere groenstructuren, op (eu)regionaal niveau van belang”.

Bescheiden en eenvoudig. IBA Parkstad adviseert de gemeente Brunssum om bij de verdere ontwikkeling van het Schutterspark vooral de kracht van het oorspronkelijke ontwerp te gebruiken. Het park zélf is de attractie, schrijft IBA.

De gemeente wordt daarom geadviseerd om een historische analyse te maken op basis van het oorspronkelijke ontwerp (1919) van het park en naar dit ontwerp terug te keren door het weghalen van aanplant en andere landschappelijke elementen die in de loop der jaren zijn toegevoegd. Schoon het park op, adviseert IBA. “Het oorspronkelijke ontwerp is bescheiden en eenvoudig. Hou dat zo”. Voor de historische analyse stelt IBA 20.000 euro beschikbaar. De overige 70.000 euro zijn bedoeld voor het ‘opschonen’ van het park, het versterken van de aanwezige groenstructuren, en het verbeteren van paden en drukbezochte entrees.

Wethouder Math Houben over de financiële ondersteuning vanuit IBA Parkstad: “Hiermee wordt het belang van ons Schutterspark erkend, niet alleen landschappelijk, maar ook cultuur-historisch. En niet alleen voor de inwoners van Brunssum, maar voor de hele regio”. De gemeente Brunssum is bezig met een actualisatie van de visie voor het Schutterspark, zegt hij. “Daarin zullen we de adviezen van IBA Parkstad zeker meenemen”.

Investering van 1,35 miljoen.Voor de uitvoering van de visie voor het Schutterspark wil de gemeente Brunssum, samen met publieke en private partijen, in de komende jaren 1,35 miljoen euro investeren. De publieke partijen – Provincie, IBA en gemeente – nemen daarvan 850.000 euro voor hun rekening. De publieke investeringen zijn onder meer voor de aanpassing van de groenstructuur van het park, vernieuwing van de speeltuin en verbetering van de gemeentelijke gebouwen, waaronder het Schuttershuuske (een brasserie), de kinderboerderij en de historische pompgebouwen. De private partijen willen in de komende jaren circa een half miljoen euro in het Schutterspark investeren.

Math Houben: “Publieke en private investeringen moeten elkaar versterken. Kwaliteit van de openbare ruimte moet hand in hand gaan met aantrekkelijke laagdrempelige attracties. Om dat goed te bewaken, hebben we onlangs de samenwerking tussen gemeente en ondernemers in het Schutterspark versterkt, vanuit onze gezamenlijke ambitie om de vele potenties van het Schutterspark straks veel beter te exploiteren”.

Schutterspark. De gemeente Brunssum is sinds 1970 eigenaar van het Schutterspark. Vanaf 2006 kreeg het park een kwaliteitsimpuls. Dat gebeurde door de bouw van een nieuwe kinderboerderij, het opknappen van de paden, de renovatie van de pompgebouwen, en investeringen in natuurwaarden rondom een meanderende Rode Beek. Ook vestigden zich sindsdien een aantal attracties in het Schutterspark, waaronder Minihaven Schutterspark, Park Het Plateau (klimbos), het Blotevoetenpark Brunssum en de Stoomgroep Limburg.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie