Ruim 1000 ondernemers vullen enquête van Zuid-Limburgse gemeenten in.

Ruim duizend ondernemers uit alle zestien gemeenten in Zuid-Limburg, hebben de afgelopen weken meegedaan aan de enquête over de gevolgen van corona. Dat is ruim voldoende om een representatief beeld te krijgen over wat er leeft onder ondernemers en samen te werken aan oplossingen.

De enquête is breed verspreid, met dank aan lokale ondernemingsverenigingen, parkmanagement en centrummanagementorganisaties. De respons toont aan dat het thema leeft onder ondernemers en dat hulp dringend gewenst is. De uitkomsten van de enquête zijn het vertrekpunt voor concrete en doelgerichte ondersteuning waar in Zuid-Limburgs verband nu aan gewerkt gaat worden.

Alle zestien gemeenten ontvangen komende week al de resultaten op gemeentelijk niveau. Zij kunnen dan direct aan de slag met ondernemers die concrete ondersteuningsvragen of problemen hebben geformuleerd. De resultaten van de enquête zijn daarnaast aangeleverd bij ETIL voor verdere analyse en duiding. Deze analyse ligt straks aan de basis van het regionale herstelplan van de gezamenlijke Zuid-Limburgse gemeenten, dat eind mei gereed is. Het regionale herstelplan vormt de input voor het landelijke herstelplan en de relatie naar de kabinetsformatie en de lobbyagenda vanuit de regio Zuid-Limburg.

Lidia Photography

 

Geef een reactie