Hoofdmenu

Extra ruimte voor de Bernard Lievegoed School (BLS)

 

De Bernhard Lievegoed School (BLS) Primair Onderwijs (PO), onderdeel van stichting Pallas vrije schoolonderwijs, is op dit moment gehuisvest in het pand gelegen aan de Leuvenlaan 35. De school kampt al langer met ruimtegebrek vanwege het groeiende aantal leerlingen en maakt gebruik van tijdelijke units (noodlokalen) om leerlingen te huisvesten. In het kader van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan PO is de Gemeente Maastricht samen met de betrokken partners op zoek gegaan naar een structurele oplossing om de groei van de Bernard Lievegoedschool mogelijk te maken. Die is gevonden in de ruimtes van MIK & PIW-groep aan de Randwycksingel 25 waar het dienstencentrum van MIK is gehuisvest.

Samen. MIK & PIW-groep was tevreden met de kantoorfuncties in dit pand vanwege de goede ligging, maar heeft in het belang van onderwijs en het IHP PO afstand gedaan van deze ruimtes. De gemeente Maastricht heeft deze aangekocht en vervolgens overgedragen aan de stichting Pallas. Wethouder Bert Jongen “Goed dat we door deze samenwerking en aankoop de groei van de Bernard Lievegoed School kunnen realiseren.”

MIK blijft met zijn kinderopvang Villa Luna wel aanwezig in het pand. Hierdoor werken partijen samen en is een satelliet kindcentrum gerealiseerd zoals gesteld in het IHP PO. Ook blijft een deel van de ondersteunende diensten van MIK gevestigd in Maastricht.

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen om het pand aan de Randwijcksingel 25 intern te verbouwen tot leslokalen, in samenspraak met MIK en Pallas. Zodra de verbouwing klaar is, zullen de tijdelijke units op het schoolplein aan de Leuvenlaan 35 worden verwijderd waardoor het schoolplein weer in zijn geheel gebruikt kan worden.

Foto Gemeente Maastricht/Aron Nijs