Hoofdmenu

18 Mei Shell Must Fall actie bij ABP Heerlen

 

Op 18 mei komt Klimaatcoalitie Parkstad, ondersteund door de Klimaatcoalitie Maastricht, UM studenten, XR Roermond, Fossielvrij NL en Code Rood in actie bij het hoofdkantoor van het ABP in Heerlen. Deze actie is gericht op de 17,4 miljard euro die het ABP investeert in de fossiele industrie.

ABP is het pensioenfonds van onder andere alle docenten, ambtenaren en politieagenten in Nederland. Met 3 miljoen deelnemers en een totaal beschikbaar vermogen van € 466 miljard is ABP het achtste pensioenfonds van de wereld. Daarmee is dit ook het grootste pensioenfonds van Europa. Het hoofdkantoor van het ABP staat sinds 1969 in Heerlen. In het kader van de spreiding van Rijksdiensten is het pensioenfonds destijds naar Zuid-Limburg gekomen. Dit was naar aanleiding van de sluiting van de mijnen die in de Westelijke en Oostelijke mijnstreek vanaf 1966 met gigantische werkloosheid tot gevolg. Meer dan 60.000 mensen raakten werkloos; de gevolgen hiervan zijn nog steeds merkbaar in onze regio.

Energietransitie. De sluiting van de mijnen was het gevolg van de transitie van kolen naar gas. Nu staan we voor de volgende, zeer noodzakelijke energietransitie. Van grijze naar groene energie, oftewel van fossiele naar duurzame energie. De opwarming van de aarde wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van fossiele brandstoffen.

ABP belegt 17,4 miljard euro in de fossiele industrie, dat is 64% van hun totale energieportefeuille. Onderdeel van die beleggingen zijn zo’n 300 kolen-, olie- en gasbedrijven waaronder Shell, BP, ExxonMobil en Total. Hiermee draagt ABP dus actief bij aan de instandhouding van het huidige systeem van energievoorziening. In dit systeem komt 93% van alle energie die we verbruiken voort uit fossiele brandstof.

Waarom een Shell-actie bij het ABP? ABP heeft als overtuiging dat het verandering van binnenuit wil bewerkstelligen bij bedrijven in de fossiele industrie. Toch laat de werkelijkheid zien dat het ABP het laat afweten, als er voor verandering gestemd kan worden. In de aandeelhoudersvergadering van Shell wordt al enkele jaren een resolutie ter stemming gebracht van het aandeelhouderscollectief Follow This. Deze resolutie eist dat Shell doelen gaat stellen die in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Het Parijs-akkoord is onderdeel van een internationaal klimaatverdrag dat op 12 december 2015 gepresenteerd is. De Belangrijkste doelstelling van dit akkoord is de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celcius. ABP stemt al jaren tegen deze resolutie of onthoudt zich van stemmen.

18 mei 2021 is er weer een aandeelhoudersvergadering van Shell. Deze dag  niet onopgemerkt voorbij gaan, maar wij willen het ABP wakker schudden en laten weten dat wij het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Het protest vindt plaats tijdens deze aandeelhoudersvergadering, dus 18 mei om 12.00 uur bij het ABP kantoor in Heerlen. ABP haal ONS geld uit de fossiele industrie!

Eisen Klimaatcoalitie Parkstad. De klimaatcoalitie heeft een 8-tal eisen opgesteld voor de 7 gemeenten die onderdeel uitmaken van Parkstad. Deze actie sluit aan bij onze eis voor een fossielvrij Parkstad. Overheids- en pensioengeld horen niet thuis in aardolie, aardgas en steenkool. Daarnaast staan wij voor een sociale en rechtvaardige transitie. Dit houdt in dat de werknemers in fossiele industrieën beschermd en ondersteund dienen te worden. Zoals eerder vermeld is dit tijdens de vorige transitie in deze regio niet goed gegaan; vandaar dat wij als coalitie hierop blijven hameren.

Contact: Lotte Keularts, lotte.keularts@live.nl, +31 629395793

De Klimaatcoalitie Parkstad is een samenwerking van de volgende organisaties:Amnesty International, Internationale Socialisten, FNV, Black Lives Matters Parkstad, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat, Heerlen Mondiaal, Parksjtad in Transitie en IVN Heerlen.

Foto’s Klimaatcoalitie Parkstad