In Memoriam twee vooraanstaande overleden Heerlerheidenaren t.w. Frans Planinšek en Piet Heutz

 

Onlangs werd Heerlerheide nogal opgeschrikt toen bekend werd dat op vrijdag 7 mei en zaterdag 15 mei twee vooraanstaande Heerlerheidenaren overleden waren. Het betrof dan Frans Planinšek en Piet Heutz. Uiteraard was bij allen die Frans en Piet gekend hebben de verslagenheid groot.

 

Frans Planinšek: In de overlijdens annonce van de op 9 juni 1940 geboren Frans (Lid in de orde van Oranje Nassau) werd terecht aangegeven dat hij genoten heeft van het leven tot het einde en echtgenote Fia, kinderen en kleinkinderen wij van en met hem. Zoals ook bekend was Frans een zeer gewaardeerde bestuurslid en erelid van Stadspartij Heerlen. Voor deze partij was hij vanaf 2002 tot december 2019 secretaris binnen het partijbestuur, welke functie hij met veel toewijding en zorgvuldigheid heeft vervuld. In genoemde functie was hij een boegbeeld voor de voorbereidingen van de verkiezingen en de vele evenementen.

Dientengevolge heeft Frans ook een grote bijdrage geleverd aan de Stadspartij, waarvoor deze partij hem veel dank is verschuldigd. Bestuur, fractie en leden Stadspartij zullen dan ook zijn toewijding, vriendschap en warmte gaan missen. Hun gedachten en medeleven gaan dan ook uit naar echtgenote Fia, kinderen en kleinkinderen.

Ook voetbalvereniging RKSV Groene Ster mocht bogen op de jarenlange inzet en ondersteuning van Frans. Hij was ruim 41 jaar lid van de groen-witte Sterdragers en bovendien ook een trouwe supporter van het eerste elftal. Ook RKSV Groene Ster wenste in een extra dagblad annonce de familie Planinšek veel sterkte en kracht met het dragen van dit grote verlies. Conform de huidige Coronamaatregelen is in besloten kring afscheid genomen van Frans.

Piet Heutz. Ongeloof en woorden schoten tekort toen in (Stadsdeel)-Heerlerheide het trieste bericht door kwam dat Piet Heutz (geboren op 26 april 1951) op 70 jarige leeftijd was overleden. . Eigenlijk kon en wilde niemand het bevroeden dat deze markante man, ook kenmerkend met het roken van een sigaar en vaak ook door Heerlerheide op pad zijn hondje Chico was overleden. Een man met een geweldig gevoel voor humor. Sterker nog, Piet werd volgens Johan Van Engelshoven van huidige Cafe de Bolle, terecht beschouwd als een icoon van Heerlerheide. Piet was immers destijds kastelein geweest in het Cafe de Kroon aan de Gravenstraat 2. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er nog vaak over die tijd gesproken werd en dat zal zeker niet veranderen. Piet zal dan ook node gemist worden.

Voormalig kastelein Dirkjan Vlek gaf zelfs aan dat huidig Bolle kastelein en hijzelf  altijd een beetje in de schaduw zullen staan van Piet, hoe ze ook hun best hebben gedaan. Reacties op de pagina van DELA spraken de juiste interpretaties over Piet Heutz. Op deze pagina kon symbolisch digitaal een kaarsje aangestoken worden Er viel o.m. te lezen dat een geweldige kastelein er niet meer is en werd terug gekeken op de mooie avonden met Piet, waarbij vooral veel gelachen werd.

Voor menigeen was hij ook in het Corneliushuis, waar hij als vrijwilliger aan verbonden was, hun favoriete kastelein. We lazen ook een terechte opmerking met een heel veel sterkte met het verlies van een prachtig man en goede kasteleinboegbeeld, een reden om aan te geven dat hij waar hij nu is veel biertjes zal gaan tappen. Voor schrijver dezer had hij ook steeds een positieve opmerking als deze schrijver in het Corneliushuis voor zijn journalistieke besognes en vergaderingen moest zijn. Piet: “Callie maak er een leuk artikel/foto van”.

Als vrijwilliger in het Corneliushuis had hij voorheen veel moeite met de overlast van jongeren. Hij werd zelfs belaagd. Piet Heutz, vrijwilliger in het Corneliushuis, liet daartoe eerder weten dat hij graag de aanpak van 2013 terug zou zien. Oud-burgemeester Paul Depla (thans burgervader in Breda) zette toen de Voetbalwet in. Deze wet om hooligans aan te pakken bleek een instrument tegen overlast door hangjeugd. Het maakt het mogelijk een samenscholingsverbod voor jongeren in te stellen. Toenmalig waarnemend-burgemeester van Heerlen Emile Roemer liet Piet toen weten dat genoemde overlast de aandacht van de gemeente heeft en dat het belangrijk is om steeds meldingen door te geven .zodat handhavers en politie direct kunnen reageren. Voor Piet was het toen eigenlijk niet de gehoopte genoegdoening die hij voorstond.

Vrijdag 21 mei vond tijdens een plechtige uitvaartdienst in de St. Corneliuskerk in Heerlerheide de herdenking plaats voor Piet. Genoemde uitvaartdienst kon ook gevolgd worden via een openbare livestream. Voor echtgenote Berthie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie rest uiteraard veel sterkte voor nu en de toekomst met als troost het gegeven dat Piet voor iedereen een geweldig persoon is geweest en past hiervoor alleen dankbaarheid.

Foto familie album

Geef een reactie