Sinds november 2020 werkt de gemeente Kerkrade samen met Gezondheidscentrum Terwinselen, Medisch Centrum Kruisstraat, Medisch Centrum West Kerkrade en welzijnsorganisatie Impuls samen aan de pilot ‘Welzijn op Recept’. 

‘Welzijn op Recept’ houdt in dat huisartsen inwoners met klachten zoals eenzaamheid of somberheid kunnen door verwijzen naar een welzijnscoach van Impuls. De welzijnscoach gaat vervolgens samen met de inwoner op zoek naar activiteiten die aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de inwoner. Voorbeelden van activiteiten zijn wandelen, sporten, tuinieren, koken, samen eten, zingen, dansen, tuinieren, leesclubs en computerlessen.

“Het ontmoeten van nieuwe mensen en het oppakken van (nieuwe of oude) hobby’s draagt bij het welzijn van mensen. Soms is het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. De welzijnscoach helpt hierbij!”, aldus  wethouder Jongen. De pilot loopt tot november 2021. Als deze een succes blijkt, zullen meer huisartsenpraktijken worden benaderd om deel te nemen aan ‘Welzijn op Recept’. Wilt u meer informatie? Stel uw vraag aan Impuls via het telefoonnummer 045-545 63 51.

Foto Gemeente Kerkrade