In­stal­la­tie nieuw col­le­ge van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten

Op vrijdag 2 juli 2021 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de benoemingen en installaties van de nieuwe gedeputeerden.Benoeming leden College van Gedeputeerde Staten

Via aanbevelingen zijn de volgende 6 kandidaat gedeputeerden voorgesteld: Lia Roefs (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Geert Gabriëls (GroenLinks), Ad Roest (LOKAAL-LIMBURG), Stephan Satijn (VVD) en Maarten van Gaans (D66).

Volgens de voorzitter van de Commissie onderzoek geloofsbrieven zijn geen feiten en/of omstandigheden naar voren gekomen die een wettelijk beletsel vormen voor de benoeming van de 6 gepresenteerde kandidaten als gedeputeerde van de Provincie Limburg.

De schriftelijke stemronde had als resultaat dat alle 6 kandidaat gedeputeerden voor een volledige functie werden benoemd:

  • Mevrouw C.W.J.M. (Lia) Roefs
  • Mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg
  • De heer G.J.W. (Geert) Gabriëls
  • De heer A.G.M. (Ad) Roest
  • De heer S.H.M. (Stephan) Satijn
  • De heer M.W.A. (Maarten) van Gaans

Alle gekozen gedeputeerden aanvaardden hun benoeming en werden door voorzitter Johan Remkes geïnstalleerd als gedeputeerde.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie