De heer J.H.M. (John) Monsewije (66 jaar) heeft afgelopen vrijdag 23 juli uit handen van de heer Bert Bejas, locoburgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege zijn actieve betrokkenheid voor een langere periode bij diverse nationale en Euregionale organisaties in bestuurlijke functies. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking heeft plaatsgevonden in Hotel Van Der Valk in Heerlen tijdens een receptie ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL).

De heer Monsewije nam na 17 jaar afscheid van de stichting in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 2005 heeft hij Euregionale ontwikkelingen en activiteiten aangejaagd en ondersteund die ver uitgaan boven de inzet die men van een persoon in zijn functie mag verwachten. Zo is hij de aanjager en langdurige ondersteuner van de toename van Limburgse leerlingen die studeren aan de RWTH in Aken en heeft hij bijgedragen aan vele Euregionale projecten van basis- tot en met hoger onderwijs.

Ook buiten zijn functie bij Stichting SVO|PL zet de heer Monsewije zich al vele jaren op verschillende vlakken in voor de gemeenschap.
Zo zet hij zich als president van de Lions Club Heerlen al 28 jaar onafgebroken in voor het ondersteunen van doelgroepen in de maatschappij die kunnen worden aangeduid als ‘kansarm’. Als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Relim zet hij zich sinds 2007 in voor het lot van de kwetsbare burger in achterstandspositie.
Ook is de heer Monsewije als voorzitter van de Raad van Toezicht bij VluchtelingenWerk Nederland nauw betrokken bij zowel de regionale- als de landelijke ontwikkelingen binnen VluchtelingenWerk.

Van 2006 tot 2015 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij MeanderGroep. Hier heeft hij zich bijzonder ingezet voor de organisatie, in het bijzonder voor de aandachtsgebieden strategie, financiën en externe contacten.

Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, een goede doelenorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van christenen in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië, neemt de heer Monsewije sinds 2014 deel aan internationale, landelijke en regionale bijeenkomsten.

In zijn functie als lid van het ‘Comité 450 jaar bisdom Roermond’ heeft hij van 2007 tot 2010 mede tal van activiteiten georganiseerd om het jubileum kracht bij te zetten

Als lid curatorium Deutsch-Niederländische Jugendwerk bij het Deutsch-Niederländische Gesellschaft zet de heer Monsewije zich sinds 2010 in voor de grensoverschrijdende contacten in de grensregio Parkstad-Aken. Hij heeft in de afgelopen jaren al veel bijgedragen aan de Duits-Nederlandse verhoudingen. Door het inbrengen van zijn netwerken en contacten en wezenlijk bij te dragen aan de Euregionale agendavorming, heeft hij de Euregionale ontwikkelingen kunnen versterken.

Ook is hij sinds 2007 op vrijwillige basis actief als voorzitter werkveldcommissie Academie Business studies en lid werkveldcommissie Commerciële Economie bij Zuyd Hogeschool. In deze rollen zet de heer Monsewije zich al vele jaren in om de opleidingen te adviseren over belangrijke en bepalende ontwikkelingen in het werkveld.

Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele sector in Limburg als lid van Raad van Toezicht van Toneelgroep Maastricht (2016-heden), Opera Zuid (2009-2018) en Cultura Nova (2008-2017). Verder heeft hij een bijdrage geleverd in het kader van 75 jaar Bevrijding Provincie Limburg. Als lid van het Burgercomité heeft hij
nauw samengewerkt met landelijke- en Europese organisaties. Hij trad op als verbindende schakel tussen het comité en onderwijsveld en was actief betrokken bij de grensoverschrijdende activiteiten.

Tot slot heeft de heer Monsewije als lid van de visitatiecommissie provinciale musea Limburg bijgedragen aan de aanbevelingen ter versterking van de gevisiteerde instellingen: het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het Limburgs Museum in Venlo en Museumplein Limburg in Kerkrade.

Foto Gemeente Kerkrade