Nieuw mobiliteitsplan: gemeente vraagt inwoners om ideeën

2

De gemeente Brunssum werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan legt de gemeente keuzes op het gebied van verkeer en vervoer voor de toekomst vast. Vanaf 20 augustus kunnen inwoners een bijdrage leveren aan dit mobiliteitsplan.

De wereld verandert en verkeer en mobiliteit veranderen mee. Klimaatopgaven, technologische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat er andere keuzes op het gebied van verkeer moeten en kunnen worden gemaakt.

Met het mobiliteitsplan streeft Brunssum naar een optimale leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Brunssum, ook voor de langere termijn. Het plan sluit aan op het mobiliteitsbeleid van de Provincie Limburg en van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Raadpleging inwoners. Bij het opstellen van het mobiliteitsplan betrekt de gemeente verschillende belangengroepen, waaronder de Fietsersbond, Wandelnet, Arriva, VVN, hulpdiensten en LLTB.

Ook inwoners van Brunssum worden nadrukkelijk gevraagd om mee te denken over mobiliteit in de toekomst.
Wethouder Jo Mertens: “Het gaat om een verkeersveilige omgeving voor onze inwoners. Voor ons is het van belang te weten waar de dagelijkse gebruikers van onze wegen knelpunten zien en waar ze denken: deden ze dat overal maar zo! Daar leren we van. Het helpt ons beter te bepalen waar we prioriteit aan moeten geven.”

Verschillende thema’s. Inwoners kunnen hun ideeën online bijdragen. Dat kan via deze speciale pagina [tip: deze link werkt het beste op een laptop of PC].

Aan de hand van verschillende thema’s kan iedere bewoner op een plattegrond van Brunssum op eenvoudige wijze zelf de eigen ideeën aangeven voor de toekomst van mobiliteit in Brunssum. Bijdragen zijn welkom tot en met 17 september 2021

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie