Vorige maand werden de resultaten bekend van het onderzoek naar de werklast (het uit te voeren werk) van de basisteams van de politie in Limburg. In de berekeningen van dit onderzoek zijn veel denkbare onderwerpen en activiteiten binnen de werkzaamheden van de basisteams verwerkt. 

Verschuivingen in de personele formaties. De uitkomsten tonen aan dat met name de personele formaties van de basisteams Heerlen en SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) kleiner zouden worden. Dit komt omdat de totale formatie voor de politie-eenheid Limburg ongewijzigd blijft en de formaties van de basisteams in Midden- en Noord-Limburg in verhouding onderbedeeld zijn. Dit leidt tot verschuivingen van de formatie. (Zie de desbetreffende Raadsinformatiebrief voor meer gedetailleerde informatie).

Motie gemeenteraad. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Landgraaf van 8 juli is unaniem een motie aangenomen waarin de raad uitspreekt de verlaging van de formatie van Basisteam SVBBL niet acceptabel te vinden. De verlaging is absoluut onwenselijk en tast het gevoel van veiligheid van de inwoners aan. De unaniem aangenomen motie is verstuurd aan de regioburgemeester, de minister van Justitie en Veiligheid en aan de Tweede Kamer.

Aandringen op meer formatie voor Eenheid Limburg. Burgemeester Jan Schrijen deelt de mening van de raad: ‘We zijn in Parkstad zeer ongelukkig met de uitkomsten van het werklastonderzoek. Een verdeling van de formatie naar werklast mag niet ten koste gaan van de formatie in Parkstad. Zeker gelet op de veiligheidsproblematiek in onze regio en de veiligheidsbeleving van de inwoners. We constateren dat de beschikbare politiecapaciteit nu al noodzaakt tot keuzes maken en dat de politie lang niet aan alles toekomt. Een verkleining van de politieformatie in Parkstad is, gelet op alle problemen in de regio, niet voorstelbaar!’

‘Er zou in het landelijke verdeelmodel meer formatie voor de Eenheid Limburg beschikbaar moeten komen. In een krachtige lobby vanuit Limburg richting Den Haag willen we hierop hameren. Met de grensligging en de zwakkere sociaal maatschappelijke structuur in de regio zijn er factoren die extra politiecapaciteit rechtvaardigen. Deze komen die in de verdeelmodellen onvoldoende naar voren.’ 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno