Hoofdmenu

Steunbetuigingen afsluiten Grensstraat voor vrachtverkeer

De gemeente Landgraaf gaat in het najaar de Grensstraat in Landgraaf afsluiten voor het vrachtverkeer. Met het instellen van dit volledige vrachtverbod in de Grensstraat tussen de Europaweg Zuid en de grens met Duitsland, wil de gemeente de overlast van het vrachtverkeer voor de omwonenden verminderen. Vrijdag 14 september om 10.30 uur krijgt wethouder Freed Janssen ter plekke Nederlandse en Duitse handtekeningen van omwonenden overhandigd. Met deze actie wil men het belang van de invoering van het vrachtverbod onderstrepen.  

Afsluiting gevolg uitstel Randweg.Het besluit om de Grensstraat af te sluiten voor vrachtverkeer is een gevolg van het uitstellen van de realisatie van de Randweg Abdissenbosch. Die is uitgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State eind 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Uit onderzoek bleek dat als gevolg van de aanleg van de Randweg er een toename zou ontstaan van stikstofdepositie op de Brunssummerheide. Door de uitspraak van de Raad van State over het PAS kan binnen de huidige regelgeving de Randweg op dit moment niet worden gerealiseerd. Naar aanleiding daarvan is eind 2019 besloten het project Randweg stop te zetten tot eind 2022. Door de realisatie van de Randweg zouden de bewoners van de Grensstraat en andere straten geen overlast meer ondervinden van het vrachtverkeer.

Verminderen overlast. Wethouder Freed Janssen: ‘Het uitstel van de realisatie van de Randweg is teleurstellend voor de omwonenden. Met dit volledige vrachtverbod kunnen we de overlast voor de omwonenden van de straten toch enigszins beperken.’

Het verkeersbesluit ligt op dit moment ter inzage. De invoering van het besluit zal op z’n vroegst in november plaatsvinden, afhankelijk van eventuele juridische procedures die vertragend kunnen werken. Mocht de Randweg toch nog aangelegd gaan worden, dan wordt dit verbod weer opgeheven. Er worden in Nederland door de gemeente Landgraaf en de provincie voorwaarschuwingsborden geplaatst op diverse plekken. De gemeente heeft Duitsland verzocht datzelfde te doen.