137 duizend euro voor aanpak coronaproblematiek onder jongeren

De gemeente Brunssum stelt een bedrag van 137.500,- euro beschikbaar voor jongeren die extra geraakt zijn door de coronacrisis. De subsidie is bedoeld om de jongeren mentaal en sociaal steun te bieden. De extra financiële middelen worden vanaf september 2021 ingezet, met een looptijd van een jaar.

De coronacrisis heeft ook veel kinderen in Brunssum geraakt. Het maatschappelijk werk in Brunssum (het CMWW) constateert leerachterstanden en impact op de persoonlijke ontwikkeling, mentale gezondheid en relaties. Ook heeft de coronacrisis geleid tot toegenomen ongelijkheid onder jongeren. Niet iedere jongere kan immers in dezelfde mate terugvallen op hulp door ouders en opvoeders, zegt wethouder Servie L’Espoir (Jeugd): “Dat is de reden waarom we ons niet alleen richten op de jongeren zelf, maar ook op hun ouders. Welke kansen je krijgt in je leven, wordt mede bepaald door de omgeving waarin je opgroeit en de steun die je krijgt. Dus we stimuleren niet alleen de veerkracht en het zelf oplossend vermogen van jongeren, maar ook dat van hun ouders, verzorgers en opvoeders”.

Extra trainingen. Om deze kwetsbare groep jongeren te ondersteunen, stelt de gemeente Brunssum voor komend jaar ruim 137 duizend euro extra beschikbaar. De gemeente heeft het CMWW opdracht gegeven om met deze subsidie taken te ontwikkelen die aanvullend en vernieuwend zijn op het bestaande jeugd- en jongerenwerk en op het reguliere maatschappelijk werk op de basisscholen.

Het CMWW gaat het extra geld op de basisscholen inzetten om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de kinderen te versterken. Zo gaat het CMWW in alle klassen, vanaf groep 5, trainingen geven om bijvoorbeeld pestgedrag en faalangst tegen te gaan. Daarnaast krijgen ouders en leerkrachten ondersteuning aangeboden om ook bij de opvoeding en het reguliere lesgeven de weerbaarheid van de kinderen te vergroten.

Aanpak overlast. Naast de 73.500,- euro voor het maatschappelijk werk op de scholen investeert de gemeente nog eens 64 duizend euro in versterking van het jeugd- en jongerenwerk. Deze extra middelen worden ingezet voor de aanpak van overlast gevende jongeren. Niet alle jongeren die overlast geven in Brunssum worden met de reguliere aanpak bereikt, zo bleek het afgelopen coronajaar. Het CMWW gaat het team van jeugd- en jongerenwerk versterken. Van daaruit wordt meer samenwerking gezocht met de gemeente (team Jeugd), wijkagenten, straatcoaches en de GGD (jeugdgezondheidszorg). Ook hier richt de aanpak zich op het creëren van een sleutelrol voor de ouders en verzorgers. De subsidie heeft een looptijd van een jaar (september 2021-september 2022).

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie