Heerlen wil met het cultuurbeleid de komende drie jaar cultuur dichter bij de inwoners brengen

1

Culturele agenda 2022-2024. Heerlen wil met het cultuurbeleid de komende drie jaar cultuur dichter bij de inwoners brengen, erfgoed meer zichtbaar maken, talent ontwikkelen en ruimte bieden voor experiment. De openbare ruimte gaat meer dienen als podium.

Een bruisende mix van erfgoed en cultuur. Speelse en interactieve installaties worden toegevoegd aan de openbare ruimte en de geschiedenis van de stad wordt nog meer zichtbaar gemaakt op straat. Voor kleinschalige openluchtactiviteiten worden de procedures vereenvoudigd.

“Het is belangrijk dat inwoners en bezoekers laagdrempelig kennis kunnen maken met ons cultuuraanbod en de rijke geschiedenis van onze stad. Dat zorgt voor levendigheid en saamhorigheid en maakt de stad aantrekkelijk. De afgelopen tijd hebben we gezien hoe waardevol het is dit op een eigen gekozen moment en in klein gezelschap kan. Heerlen is al een groeiend openluchtmuseum, maar wordt ook steeds meer een open podium.”, aldus wethouder Jordy Clemens. Het centrum wordt een plek voor ontmoeting waar dagelijks iets te beleven valt. De komende jaren komen er minimaal vijf interactieve installaties die artistiek, frivool en creatief zijn. Waar zowel kinderen als volwassenen actief bezig zijn en zich kunnen verwonderen. Zo blijft het centrum aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Ook wordt bekeken hoe de Stad als Speeltuin doorgetrokken kan worden naar de verschillende stadsdelen.

Cultuureducatie wordt verankerd in het onderwijs, van het primair onderwijs tot het vervolgonderwijs. Alle basisschoolleerlingen maken kennis met een culturele instelling tijdens de Cultuureducatiedagen en er komt een pilot met gratis busvervoer voor Heerlense cultuurhistorische organisaties. Er komt een platform voor amateurkunsten voor zowel georganiseerde als ongeorganiseerde cultuurbeoefenaars.

Naast de vernieuwing blijft ook het brede basisaanbod van amateur- en professionele kunsten belangrijk. Met een brede programmering die aansluit bij de diversiteit van de stad. De culturele subsidies worden daarom gehandhaafd en verbeterd door deze bijvoorbeeld meerjarig te maken waar dat kan.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie