Hoofdmenu

Meer openbare toiletten in binnenstad Maastricht

Maastricht wil het aantal openbare toiletten in de binnenstad uitbreiden. Het voorstel van het college van B en W behelst vier maatregelen om het aantal openbare toiletvoorzieningen te verhogen. Maastricht komt hiermee tegemoet aan de vraag van de gemeenteraad en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) naar een fijnmaziger aanbod van openbare toiletvoorzieningen

Niet alleen de vraag naar openbare toiletten in de binnenstad, maar ook de gevolgen van de sluiting van de horeca tijdens corona hebben het belang ervan nogmaals benadrukt. Vandaar dat de volgende maatregelen worden voorgesteld:

1)Ingebruikname van de toiletvoorziening van Q-Park onder het Vrijthof. Deze voorziening is – buiten de huidige corona periode – niet in gebruik. De gemeente gaat deze voorziening zelf exploiteren. Er zijn enkele bouwkundige aanpassingen noodzakelijk (privacy schotten herentoilet, vervanging huidige toiletpotten, aanpassing verlichting en tegelwerk, aanbrengen MIVAtoilet, hellingbaan ten behoeve van mindervaliden). Deze toiletvoorziening zal worden bemenst en bezoekers betalen entreegeld.

2)Met diverse strategisch gelegen horecazaken in de binnenstad wordt een convenant afgesloten. De deelnemende zaken krijgen in ruil voor het actief openstellen én promoten van hun toilet voor niet-klanten een kleine vergoeding van de gemeente. De KHN-afdeling Maastricht ondersteunt dit initiatief; Na één jaar wordt op grond van de ervaringen besloten of de afspraken worden gecontinueerd.

3)Lidmaatschap van de Hoge Nood App, waardoor de vindbaarheid van de openbare toiletten wordt vergroot.

4)Actievere communicatie van de mogelijkheden in gemeentegebouwen waaronder Mosae Forum en Centre Ceramique.

Buiten bovenstaande extra maatregelen voldoet Maastricht nu al aan de normen zoals die zijn gesteld door o.a. de MLDS. Zij stelt dat er binnen 500 meter een toiletvoorziening moet zijn in de binnenstad. In een recent gepubliceerd onderzoek van MLDS + Hoge Nood App blijkt dat Maastricht de beschikking heeft over 36 openbare toiletten verdeeld over de stad. Voor alleen de binnenstad – op grond van deze Hoge Nood App – moeten we uitgaan van circa 20 toiletten. Zo zijn er toiletten te vinden voor onze bezoekers in de Hema, De Bijenkorf, Station, diverse Horecagelegenheden en Stadskantoor Mosae Forum. Aangezien Maastricht beschikt over een compact en relatief klein centrum kunnen we concluderen dat de 500 meter norm wordt gehaald. De extra maatregelen zorgen voor een nog fijnmaziger aanbod.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno