Meedenken en werken aan je eigen buurt.

Vanaf 8 oktober 2021 zullen 5.000 willekeurige personen in onze gemeente een brief krijgen. Deze brief bevat de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, het leven in Kerkrade en het milieu.

De gemeente in Parkstad Limburg willen er met dit burgeronderzoek achter komen wat de mening is van hun inwoners. Op deze manier kunnen ze daar in het beleid rekening mee houden. Het gaat hierbij vooral om de directe woonomgeving van de mensen. Denk hierbij aan verval, wonen, voorzieningen, veiligheid, en het milieu in de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van het leven in de buurten. Ook kan er gekeken worden of de zaken die we al hebben aangepakt goed hebben gewerkt. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om verbeteringen aan te brengen.

Heeft u een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het onderzoek? Dan vraagt het college van burgemeester en wethouders u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch deelnemen aan het onderzoek? Dan kan dat via de onderstaande button. Burgeronderzoek

Het burgeronderzoek wordt eens in de twee jaar gehouden. Dit jaar wordt het onderzoek voor de elfde keer sinds 2001 gehouden. Door de uitkomsten van dit jaar te vergelijken met die van eerdere jaren kan worden gemeten hoe bepaalde zaken zich in de gemeente ontwikkeld hebben. Ook kunnen trends over een langere periode opgemerkt worden. De resultaten zullen in het voorjaar van 2022 worden gepubliceerd op de website Parkstad in cijfers.

Wilt u meer weten over het burgeronderzoek? Of heeft u een vraag? Bel dan naar de gemeente via het telefoonnummer 14 045.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie