RK Vrouwengilde Heksenberg  75 jaar “jong”  

                                           De term Rodium is van grote betekenis aangaande het RK Vrouwengilde Heksenberg welke vereniging officieel op dinsdag 5 oktober jl. 75 jaar “jong” was. Navraag, aangaande de term Rodium, leert dat de wetenschappelijke versie hierover aangeeft dat het een chemisch element is welke zeer hard is. Vandaar dat dit Heksenbergse verenigingsjubileum, gerelateerd aan Radium, nu dus al 75 jaar heeft stand gehouden. Hieraan toegevoegd ook het gegeven dat in het gebed, gewijd aan hun Patrones: Maria van Altijd durende Bijstand, al vele jaren sprake is dat het bestuur en leden van de nu jubilerende vereniging dankbaar zijn voor het plezier dat zij mogen beleven. Nu dus al 75 jaar.

De geschiedenis leert dat in heel vroegere jaren de behoefte aan verenigingsleven heel groot was. Ook vrouwen kregen hun verenigingen. Zo ook dus in Heksenberg. Het Vrouwengilde legde dan ook o.m. de nadruk op culturele activiteiten. Voor vrouwen (moeders) was het gewoon heerlijk om een eigen avond te hebben, ook nu na 75 jaar nog. RK Vrouwengilde Heksenberg organiseert dan ook al jaren kienavonden, reisjes en evt. ook thema avonden voor alle deelnemers. Uiteraard wordt dit ook mogelijk gemaakt door het actieve bestuur o.l.v. voorzitster mevr. Anneke van de Ven en penningmeesteresse Marie José van Wijnen

Natuurlijk kregen ook zij te maken met Covid19. Dit betekende dat, zeker met de ingestelde lockdown, er geen activiteiten konden plaats vinden. Gelukkig kwamen er beetje voor beetje versoepelingen en kon, weliswaar met in achtneming van RIVM richtlijnen, toch een aantal activiteiten doorgang vinden. De vereniging telt momenteel 66 leden. Voorzitster Anneke van de Ven laat dan ook duidelijk blijken dat ze trots is op haar leden.

Inmiddels heeft er op 28 september jl. een (jubileum)-bootreis plaats gevonden en zal er op woensdag 13 oktober een jubileum kienavond worden gehouden. Zoals bij ieder jubileumfestijn zijn er ook jubilarissen voorhanden. Het betreft dan voorzitster Anneke van der Ven (nog 49, maar bijna 50 jaar) en penningmeesteresse Marie-José van Wijnen (50 jaar lid). Bovendien zijn er nog een 10-tal jubilarissen (met verschillende lidmaatschap data) die aandacht zullen krijgen. Kortom, jubilerende RK Vrouwengilde Heksenberg is nu anno 2021 een geweldige vereniging waarvoor chapeau op zijn plaats is. Hieraan toegevoegd ook een proficiat van redactie ParkstadActueel.

Foto: Callie Steijaert

 

Geef een reactie