Hoofdmenu

Re­gel de na­zorg in de mijn­bouw goed

Steenkoolwinning Na-ijleffecten. Op donderdag 14 oktober 2021 is de ‘Staat van de sector voormalige steenkoolwinning’ verschenen die de na-ijleffecten van de steenkoolwinning in kaart brengt en laat zien hoe belangrijk het is om de nazorg goed te organiseren. Hoe die organisatie eruit ziet is eigenlijk niet of nauwelijks vastgelegd. Staatstoezicht op de Mijnen pleit ervoor om die nazorg wel goed te organiseren en dit wettelijk vast te leggen. Juist omdat de nazorgperiode decennia of langer kan bestrijken. Ofschoon de steenkoolwinning bijna vijftig jaar geleden gestopt is, zijn er tot op de dag van vandaag na-ijleffecten die zorgen voor risico’s en mogelijk schade aan gebouwen en infrastructuur. Het rijk en regio hebben in 2016 afgesproken een informatiecentrum op te richten. Dit is inmiddels gebeurd. Het centrum stelt informatie ter beschikking aan deelnemende gemeenten en de provincie.

Voor meer info https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/oktober/regel-nazorg/

Foto: DeMijnen.nl