CAO-acties in Maastricht UMC+ op dinsdag 26 oktober

1
De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Connectief, LAD en FBZ organiseren op dinsdag 26 oktober zondagsdiensten in Universitaire Medische Centra om zo uiting te geven aan onvrede over de nieuwe CAO, zoals die is overeengekomen met NU’91. Ook in het Maastricht UMC+ wordt deze dag een algehele zondagsdienst gedraaid.

Dat betekent dat de poliklinieken en verpleegafdelingen die dag gesloten zijn voor planbare en niet-spoedeisende zorg. Patiëntveiligheid staat voorop en spoedzorg wordt uiteraard geleverd.

Uitzonderingen voor kritische behandeltrajecten. Voor patiënten in kritische behandeltrajecten, zijn er een aantal uitzonderingen:

  • Het Dagcentrum Oncologie blijft open voor chemotherapie of andere oncologische dagbehandeling’
  • Het Dialysecentrum blijft open voor patiënten
  • Patiënten in een IVF-traject

Voor patiënten in één van deze behandeltrajecten gaat de geplande behandeling gewoon door. Uiteraard is er voldoende ondersteuning om dit veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Wat betekent dat voor u? Het kan zijn dat uw afspraak of operatie wordt verzet. Als dat voor u geldt, wordt u hierover voor het weekend persoonlijk gebeld door een medewerker van Maastricht UMC+. We proberen om uw afspraak direct opnieuw in te plannen. U hoeft dus niet zelf te bellen. Heeft u toch vragen? Kijk dan in uw afsprakenbrief voor de juiste contactgegevens.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie