Dinsdag 9 november 2021 bent u van harte welkom

Het delen van ervaringen in de corona tijd en stilstaan bij de zogenaamde sociale benadering staat deze Alzheimercafé-avond centraal.

Eindelijk mogen wij u weer ontvangen en kunnen wij weer met elkaar in gesprek gaan. In Nederland wonen nu 290.000 mensen met dementie, in Parkstad gaat het om 5500 mensen en deze aantallen zullen naar alle waarschijnlijkheid tot 2050 verdubbelen. Hierbij zijn minstens evenveel naasten/mantelzorgers betrokken.

In de corona tijd is er veel verdriet, eenzaamheid en angst geweest en dat voelen wij nu nog. Om dit een plekje te geven is het goed om te praten over wat het met ons gedaan heeft. Daarom willen wij u de gelegenheid geven om er over te praten wat u ervaringen waren. Daarnaast willen wij ons die avond richten op de zogenaamde sociale benadering. De sociale benadering is belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten maar is ook van belang voor de hele gemeenschap. Maar wat bedoelen wij dan als wij praten over sociale benadering en hoe kunnen wij deze tot uitvoer brengen? Daar willen wij het met u over hebben

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Aanmelden is deze keer noodzakelijk omdat wij nog enkele regels i.v.m. veiligheid voor iedereen willen volgen. Aanmelden kan via het volgende link: https://sites.google.com/site/alzheimerparkstad/caf%C3%A9/aanmeldformulier
of via het secretariaat. Deelname is gratis.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we met het delen van ervaringen uit de corona tijd en afhankelijk van de gesprekken starten wij na de pauze met het onderwerp sociale benadering. Er is natuurlijk voldoende gelegenheid tot vragen stellen en omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af. Koffie thee, en vlaai zijn gratis. Consumpties worden aan de tafel geserveerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Lyan Senden tel.0455256777

Leon Pieters (secretaris) Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, tel. +31(0)613365008,
email: alzheimerparkstadlimburg@gmail.com

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie