Op 19 oktober 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een officieel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op het voormalige USAG Terrein aan de Borgerweg te Schinnen een tijdelijke (12 maanden) noodopvang te realiseren voor 450 asielzoekers.

Op 19 oktober 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een officieel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op het voormalige USAG Terrein aan de Borgerweg te Schinnen een tijdelijke (maximaal 12 maanden) noodopvang te realiseren voor maximaal 450 asielzoekers. De gemeenteraad van Beekdaelen is hierover op 21 oktober geconsulteerd. Op korte termijn neemt het college een besluit over het al dan niet honoreren van dit verzoek. Het college is voornemens positief te reageren op deze aanvraag. Hiervoor moeten wel eerste heldere afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de gemeente en het COA.

Aanleiding verzoek COA. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om tijdelijk een extra aantal vluchtelingen op te vangen. De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten namelijk overvol. Dit komt door:

  • de stijging van het aantal asielzoekers, nu de reisbeperkingen als gevolg van corona zijn opgeheven;
  • de situatie in Afghanistan, waardoor veel Afghanen hun thuisland ontvluchten;
  • het grote woningtekort in Nederland, waardoor ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) vanuit de asielzoekerscentra niet kunnen doorstromen naar woningen en zo opvangplekken bezet houden.

Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Dit soort trajecten duren normaal langere tijd. Die tijd is er nu niet. Er bestaat een acute behoefte aan plaatsen waar snel een noodopvang gemaakt kan worden. Daarom heeft het COA gemeente Beekdaelen gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van het voormalig USAG terrein aan de Borgerweg te Schinnen.

Informatiebijeenkomst. Bij een positief besluit wordt op zeer korte termijn een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden/inwoners van Schinnen georganiseerd. Direct omwonenden ontvangen hierover een brief, overige geïnteresseerden worden hierover via deze website geïnformeerd.

voor meer informatie klik op deze link. Een aantal vragen met bijbehorende antwoorden hebben we al op een rij gezet.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno