Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte): ”De geplande woningen zullen worden aangeboden in de middel-dure tot dure huur- en/of koopklasse. Hier hebben we bewust voor gekozen. We krijgen namelijk steeds meer signalen dat er een grote vraag is naar kwalitatieve nieuwbouwwoningen in het centrum en op deze plek hebben we ruimte hiervoor. Op andere locaties rondom het centrum zijn of worden de komende jaren ook veel woningen gebouwd in een lagere huur/koopklasse, zoals bij SUPERLOCAL Bleijerheide en in Rolduckerveld. Door de komst van de nieuwe woningen bij D’r Pool ontstaat een verhuisstroom die uiteindelijk eindigt bij de starters op de woningmarkt en dat zorgt voor een positieve bijdrage aan het voldoen aan de woonbehoefte.”

Wethouder Weijers vervolgt: “We vinden het daarnaast ook belangrijk dat de omwonenden hun ideeën kunnen aandragen. Daarom krijgen zij een flyer met alle informatie hoe ze hun bijdrage kunnen leveren. De nieuwe bewoners van het gebied worden later betrokken bij de inrichting van het park.”
Het winnend ontwerp is van Humblé Martens Willems architecten. Hun ideeën sluiten het beste aan bij de uitgangspunten die van te voren zijn opgesteld door de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan hoeveel woningen moeten er minimaal komen en welke typen, de parkeeroplossingen en de inrichting van het terrein. Het wordt een uniek plan.

Stedenbouwkundig plan. Het winnende ontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking tot een stedenbouwkundig plan waarop alle onderdelen zoals gebouwen, groen, wegen, parkeerplaatsen en andere belangrijke zaken in worden opgenomen.

Planning. Het stedenbouwkundig plan moet eind mei 2022 klaar zijn en bij het Vie-project (achter het Raadhuis) in het centrum komt een nieuw zwembad dat in het voorjaar van 2022 geopend wordt. De sloop van D’r Pool staat vervolgens gepland voor begin 2023 en zal enkele maanden in beslag nemen. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe woningen zullen tot het najaar van 2023 duren. De bouw zal dan eind 2023 / begin 2024 van start gaan.

Aan de noordzijde van het plan, parallel aan de Engerweg, komt een langwerpig appartementengebouw. Aan de oostzijde op de plek van de achtertuinen van de woningen aan de Stationsstraat worden stadswoningen gerealiseerd die hier met hun achtertuinen op aansluiten. Aan de Kapellaan is een vrijstaand kleinschalig gebouw met “Park-appartementen” gepland. Voor het parkeren is een ondergrondse parkeergarage aanwezig. Door de appartementengebouwen en de stadswoningen te plaatsen rondom een “binnenterrein” ontstaat een klein park en een verhoogd “terras” boven de parkeergarage. In het gebied ontstaan ook enkele looproutes die de Putgang, Kapellaan en Engerweg-Einderstraat met elkaar verbinden.

In de week van 7 februari kunt u alle informatie van het project vinden op de projectpagina D’r Pool: www.kerkrade.nl/drpool

Foto Kerkrade.nl/drpool