Vervolg aanleg snelle fietsroute tussen Meerssen en Maastricht

In 2022 wordt gestart met het volgende traject van de snelle fietsroute Sittard-Maastricht tussen Meerssen en Maastricht. De werkzaamheden tussen Meerssen en Maastricht worden gefaseerd opgepakt. Beide gemeenten werken samen voor het traject dat loopt vanaf de Vliegveldweg in Meerssen via de Maastrichterweg en Meerssenerweg naar de Viaductweg aan de rand van het centrum van Maastricht. De gebruikers van de snelle fietsroute moeten zoveel mogelijk ongehinderd en daarmee sneller, comfortabeler en veilig kunnen doorfietsen.

In het voorjaar van 2022 wordt het traject tussen Meerssen en Maastricht-Noord gerealiseerd. Het traject volgt de bestaande fietsroute. Er worden meerdere verbeteringen aangebracht. Fietspaden worden bijvoorbeeld verbreed en voorzien van rood asfalt. Daar waar nodig worden oversteekplaatsen verbeterd, scherpe bochten rechter gemaakt en krijgen fietsers voorrang. Fietsstimulering is voor gemeente Maastricht onderdeel van slimmer en groener reizen via het ‘STOP’-principe: eerst Stappen (lopen), dan Trappen (fietsen), dan Openbaar vervoer en pas als allerlaatste Personenauto.

De fietsroute van Maastricht-Noord naar de Viaductweg aan de rand van het centrum van Maastricht staat op de planning voor 2023. De uitwerking van de plannen wordt in 2022 samen met omwonenden opgepakt.

Voor het totale traject van 4,4 km tussen Meerssen en Maastricht werken gemeente Maastricht, Meerssen en Provincie Limburg samen. Voor de uitvoering van de overheidsopdracht heeft de gemeente Maastricht een aanbesteding uitgeschreven. Verwachting is dat half februari bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor de bouw is 4,4 miljoen euro uitgetrokken. Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt bij de communicatie over de werkzaamheden en straks het gebruik van de snelle fietsroute.

1e snelle fietsroute Zuid-Limburg. Het traject tussen Meerssen en Maastricht is onderdeel van een langer traject van 23 km dat uiteindelijk de snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht moet worden. Het is ook de eerste snelle fietsroute in Zuid-Limburg. De route loopt parallel aan de A2 langs belangrijke werklocaties en meerdere Brightlands campussen en is daarmee een alternatief voor reizen met de auto. De snelle fietsroute heeft de bewegwijzering F2 gekregen. De weginrichting is zo dat de gebruikers zoveel mogelijk ongehinderd en daarmee sneller, comfortabeler en veilig kunnen doorfietsen.

In 2018 is het traject tussen Beek en Meerssen inclusief de aanleg van de fietsersbrug in Beek gerealiseerd. Eind 2019 is het bestuurlijk akkoord voor het traject tussen Meerssen en Maastricht getekend. Het deel tussen Meerssen en Maastricht-Noord wordt gerealiseerd in 2022. Maastricht-Noord richting centrum volgt in 2023.  In 2022 vindt, in samenwerking tussen de Provincie Limburg en de gemeenten Stein en Beek, nader onderzoek plaats naar het verlengen van de route naar de Brightlands Chemelot Campus.

De 1e snelle fietsroute in Zuid-Limburg is mogelijk door de samenwerking van de Provincie Limburg, de gemeenten Beek, Stein, Meerssen, Maastricht en Sittard-Geleen en het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.

De route sluit aan op het landelijk netwerk Tour de Force. Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling is ambitieus: 20 procent meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Geef een reactie