Hoofdmenu

Afdeling Zorg beperkt dienstverlening door corona

 

Inwoners van de gemeente Brunssum die een beroep doen op de Wmo, moeten de komende tijd rekening houden met vertragingen in de afhandeling van aanvragen en meldingen. Oorzaak is uitval van medewerkers van de afdeling Zorg door ziekte en quarantaine als gevolg van corona.

Meerdere afdelingen van de gemeente Brunssum kampen met personeelstekort als gevolg van coronabesmettingen onder medewerkers. Zo is de afdeling Publieksdiensten (paspoorten, rijbewijs, vergunningen, etc.) sinds enkele dagen beperkt bereikbaar en zijn ook daar vertragingen in de afhandeling van aanvragen en andere procedures.

De afdeling Zorg levert hulp en ondersteuning aan mensen die een beroep doen op de Wmo (hulp in de huishouding, dagbesteding, etc.). Op dit moment bedraagt het ziekteverzuim binnen het team Wmo ruim 40 procent. Door deze uitval is een grote achterstand ontstaan in de afhandeling van meldingen en toekenning van aanvragen.

Momenteel vindt werving plaats van tijdelijke krachten. De verwachting is dat de komende tijd enkele gekwalificeerde invalkrachten de afdeling Zorg zullen versterken. Gezien het hoge ziekteverzuim van het vaste personeel is niettemin de verwachting dat het enkele maanden zal duren voordat de achterstanden zijn weggewerkt.

De gemeente Brunssum vraagt begrip voor de ontstane situatie.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno