Hoofdmenu

“UNICEF actief in de regio Parkstad Limburg”

 

 

Per 1 februari jl. is voor de UNICEF-regio Parkstad Limburg een nieuw enthousiast Coördinatie Team (CT) geformeerd. Het CT bestaat uit Norbert Dolman (voorzitter), Antoon Hermans (secretaris) en Wies Luijten (penningmeester).  Zeker nu verdere versoepelingen bij de aanpak van de COVID-pandemie worden doorgevoerd komen er weer mogelijkheden om een actievere rol op te pakken.

Samen met andere gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers in de regio wil dit team aandacht schenken aan het welzijn en de rechten van het kind in de wereld en uiteraard ook in de regio Parkstad Limburg. Daarbij zal het team inzetten op diverse soorten vrijwilligerswerk en op een grotere zichtbaarheid van UNICEF in de regio Parkstad.

We geven voorlichting op scholen, zijn aanwezig bij events in de regio en ontwikkelen manieren om aandacht te schenken aan kinderrechten en het werk van UNICEF. Het voeren van een actief vrijwilligersbeleid en versterking van de samenwerking met overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld rekent het ook tot zijn opgaven.

UNICEF zorgt voor een betere wereld voor kinderen, in het bijzonder voor kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Samen met onze partners werken we in 190 landen en gebieden en geven we kinderen de kans te overleven en zich te ontwikkelen omdat wij vinden dat elk kind kind moet kunnen zijn. Ook in ons land is UNICEF actief o.a. via regionale teams die UNICEF promoten, geld inzamelen en voorlichting geven op scholen. Zo ook in de regio Parkstad Limburg. Mensen die het welzijn en de rechten van kinderen aanspreken, nodigen we van harte uit vrijwilliger te worden bij UNICEF Regioteam Parkstad Limburg. Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot onze secretaris Antoon Hermans via unicef.parkstad@gmail.com