Heerlenaar Tim Ritzen (OPH) gaat hand in hand met jong en oud de komende verkiezingen in

Korte intro: het gebeurt niet zo vaak dat deze P.A.-redacteur onder de indruk is gekomen van een Heerlense jongeman die een meer als uitvoerige beantwoording gaf op de aan hem gestelde vragen. Dit uiteraard mede gebaseerd op komende gemeenteraadverkiezingen op 16 maart 2022 a.s. Uit zijn antwoorden kwam duidelijk de politieke ambitie van een jongeman naar voren die weet wat hij wil. Dat hij o.m. aangaf hand in hand met jong en oud de verkiezing wil ingaan versterkt dan ook een doelgerichte streven binnen de Heerlense gemeente politiek. Daarvoor is een welgemeende chapeau dan ook op zijn plaats

 

Jij behoort, namens OPH-lijst 2 met nummer 13 op de kandidatenlijst, waarschijnlijk tot de nieuwe gezichten in de Heerlense gemeenteraad. Kun je omschrijven wie Tim Ritzen is?

 “Ik ben een man van 19 jaar, geboren en getogen in de Heerlense wijk Douve Weien. Na de basisschool Windekind heb ik het Gymnasium gevolgd op het Sintermeertencollege in Heerlen. Op dit moment studeer ik Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, maar ik woon nog steeds in Heerlen. Ik ben sociaal, vriendelijk, creatief en serieus indien nodig. Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en leg de lat voor mezelf hoog. Ik heb een groot, doorzettingsvermogen, ben kritisch en soms een beetje eigenwijs. Ik neem niet zomaar alles aan. Ik heb een groot hart en begrip voor ouderen ontwikkeld o.a. door de vijf jaar die ik als mantelzorger voor mijn oma heb gezorgd.

Naast mijn studie ben ik werkzaam op de afdeling anatomie en embryologie van de Universiteit in Maastricht. Hier help ik, met behulp van lichamen van mensen die zich beschikbaar hebben gesteld voor de wetenschap, andere studenten begrijpen hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Ook ben ik al bijna 3 jaar vrijwilliger op de spoedeisende hulp in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen waar ik patiënten en verpleegkundigen ondersteun met diverse werkzaamheden op de afdeling.

Een van mijn grote hobby’s is mijn Volkswagen T1 busje dat ik, buiten de ritjes die ik zelf graag maak, ook vaker gebruik voor bruiloften, gala’s en andere feestelijke gelegenheden.

In ben lang lid geweest van voetbalvereniging RKSV Bekkerveld waar ik speelde als keeper, maar ook veel als verdediger. Tegenwoordig ga ik iedere week zwemmen om toch een beetje in beweging te blijven, maar ik wil wel graag snel weer beginnen met een nieuwe teamsport.

Naast het sporten heb ik nog veel andere hobby’s en bezigheden. Veel van mijn hobby’s hebben bijvoorbeeld te maken met dieren of natuur. Thuis verzorg en kweek ik samen met mijn vader Griekse landschildpadden en ook ben ik imker.

Met deze hobby’s lever ik ook een belangrijke bijdrage aan de natuur. Griekse landschildpadden zijn namelijk beschermde dieren en doordat wij ze kweken neemt de wildvang en illegale handel af. Hierdoor stijgt het aantal dieren in de natuur. Het houden van bijen is daarnaast ook lokaal een belangrijke bezigheid omdat bijen, natuurlijk samen met andere insecten, erg belangrijk zijn voor de bevruchting van bloemen en planten en daarmee ook de productie van ons eten. Op dit moment heb ik 4 bijenvolken. In de toekomst wil ik dit nog graag uitbreiden. Toch betekent dit dat ik op dit moment zorg draag voor zo’n 200.000 bijen die hier in Heerlen het hele jaar hun bestuivingswerk kunnen doen. Daarbij komt natuurlijk ook dat we kunnen genieten van hun honing.

Eigen foto

Honing is een gezond product waaraan ook een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. Zo kan lokaal geproduceerde honing helpen tegen hooikoorts en kan het gebruikt worden als een soort zalf tegen brandwonden. Omdat bijen natuurlijk ook steeds in mindere aantallen voorkomen ga ik als imker ook naar mensen toe die last hebben van een bijenzwerm. Deze bijenzwerm wordt door mij dan meegenomen en vervolgens weer opgekweekt tot een volwaardig bijenvolk. Naast mijn studie, werk en hobby’s ben en blijf ik natuurlijk ook gewoon een jonge man die graag afspreekt met zijn vrienden”.

Hoe ben je bij de politiek betrokken geraakt en sinds wanneer ben je actief in de politiek?

 “Ik ben sinds 2019 lid van de Ouderen Partij Heerlen en ben bij de politiek betrokken geraakt naar aanleiding van een schoolproject. Op dat moment zat ik namelijk nog op de middelbare school waar we toen, voor het vak maatschappijleer, bezig waren met zowel de landelijke als lokale politiek. Naar aanleiding van dit onderwerp kregen we een opdracht om een werkstuk te maken waarin we de gemeentepolitiek zouden behandelen van onze eigen gemeente. Wij hebben daarvoor een gemeenteraadsvergadering bijgewoond, informatie opgezocht over de verschillende partijen en ook interviews gedaan met o.a. wethouder Adriane Keulen die toen ook al namens de OPH actief was bij de Gemeente Heerlen. Adriane Keulen vroeg mij nadat het werkstuk was afgerond of zij het mocht lezen. Hierna nam ze contact met mij op om te vragen of ik het leuk zou vinden om samen met nog een aantal anderen een Jongeren afdeling binnen de Ouderen Partij op te richten. Veel mensen denken namelijk dat de OPH alleen richt op ouderen, maar dat is zeker niet het geval.

Voordat ik aan dit werkstuk begon was ik eigenlijk al geïnteresseerd in de politiek. Door dit werkstuk heb ik mij verder moeten verdiepen in diverse politieke onderwerpen en daardoor werd mijn interesse alleen maar groter. De vraag van Adriane Keulen om mee te helpen met het opzetten van een jongerenafdeling binnen de OPH had dus op geen beter tijdstip kunnen komen. Ik zag, en zie het nog steeds, als een uitdaging om dit initiatief tot een succes te maken. Na een aantal jaren bij de OPH ben ik echter steeds meer geïnteresseerd geraakt in de politiek en zie ik ook steeds meer mogelijkheden om Heerlen een nog aantrekkelijkere stad te maken dan het nu al is. Ik nodig alle jongeren van Heerlen uit om zich, net als mij toen, eens in de politiek te verdiepen. Misschien raak je hierin ook geïnteresseerd en sluit je je bij ons aan. Samen zijn we sterker”.

Je bent voor de komende verkiezingen, in maart a.s. verkiesbaar voor de  OPH. Waarom niet voor de jongerenpartij?

 “Zoals ik al zei ben ik sinds 2019 bij de Ouderenpartij. Ondanks het feit dat de jongerenpartij, zoals overigens vrijwel iedere partij, punten in hun partijprogramma hebben staan die mij aanspreken, is dit voor mij nooit een reden geweest om naar de jongerenpartij over te stappen. Ik sta achter de manier waarop de OPH politiek bedrijft. Ik ben net als de OPH doelgericht, sta dicht bij de mensen, aanspreekbaar, transparant en bereikbaar. Binnen de OPH vinden we het belangrijk om elkaar met respect en fatsoen te behandelen in contacten met collega’s, onze inwoners en ondernemers. Ik wil er zijn voor alle Heerlense burgers.

Bij de jongerenpartij was ik een jongere in de jongerenpartij geweest, maar nu ben ik een jongere in de ouderenpartij en ik denk dat ik in deze rol meer kan betekenen. Dit creëert naar mijn idee namelijk meer mogelijkheden om de frisse blik van de jeugd te combineren met de ervaring van de oudere generaties. Door de ervaringen van beiden groepen te combineren kunnen we van elkaar leren. Hierdoor krijgen we meer begrip voor elkaar en kunnen we elkaar beter helpen. We moeten het samen doen. Eerlijkheid en met fatsoen en respect politiek bedrijven, daar sta ik voor”

Wat kunnen de kiezers en jongeren van je verwachten als je gekozen wordt?

 “Dat ik lid ben van de ouderenpartij betekent natuurlijk niet dat ik me uitsluitend inzet voor de ouderen in Heerlen. Uiteraard zal ik me inzetten voor iedereen die in de Gemeente Heerlen woont. Het is voor mij juist belangrijk om de verbinding te zoeken tussen alle leeftijdsgroepen. Door de krachten en ervaringen uit deze verschillende leeftijdsgroepen te bundelen kunnen we in Heerlen een samenleving creëren waar we trots op kunnen zijn. Als jongste lid van de OPH kunnen dus ook de jongeren vanzelfsprekend op mijn steun rekenen. Het verschil hierbij is echter dat ik ook mogelijkheden zal zoeken bij de ouderen.

Als het bijvoorbeeld gaat om starterswoningen kun je je natuurlijk inzetten om nieuwe huizen te bouwen, maar je kunt je bijvoorbeeld ook richten op woningen voor ouderen. Veel ouderen wonen samen of alleen in huizen die in de loop van de jaren relatief te groot zijn geworden. Veel van hen zouden graag verhuizen naar een plaats waar ze de rest van hun leven kunnen blijven wonen. Door meer levensloop bestendige woningen te creëren kunnen zij deze huizen vrijmaken voor jongere gezinnen. Doordat steeds meer van deze gezinnen verhuizen van een starterswoning naar een ander pand komen er ook steeds meer betaalbare woningen op de markt waar starters gebruik van kunnen maken. In dit voorbeeld kunnen beide leeftijdsgroepen elkaar helpen waardoor er sprake is van een win-win situatie.

Verder hoop ik echt dat de jongeren mij als lid van de gemeenteraad sneller durven te benaderen als ze vragen, problemen of suggesties hebben. Voordat ik bij de OPH zat vond ik dit zelf moeilijk, o.a. door het grotere leeftijdsverschil tussen mij en de gemeenteraadsleden. Door mijn aanwezigheid in de gemeenteraad hoop ik deze “leeftijdskloof” te verkleinen en hierdoor de politiek meer bereikbaar te maken voor de jongeren. Als lid van een lokale partij ga ik echt voor de inhoud. Ik vind het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en ten alle tijden benaderbaar te blijven”.

Wat willen jullie bereiken met de OPH?

De OPH wil zich de komende periode gaan inzetten voor een krachtige en leefbare gemeente waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren en zich veilig voelt. Daarbij wil de OPH Heerlen ook voorbereiden op de toekomst zodat ook de komende generaties een prettig leven kunnen leiden in een stad om trots op te zijn. De OPH wil zich de komende jaren richten op de verbinding tussen jong en oud met het doel de zelfstandigheid van onze inwoners op alle gebieden te vergroten en vervolgens te behouden.

Dit is iets waar ik als jongere van de OPH extra aandacht aan zal besteden. De OPH vindt het heel erg belangrijk dat mensen zich thuis voelen in alle buurten, maar ook in het centrum van Heerlen. Hierbij is een zogeheten integrale aanpak, waarbij iedereen in Heerlen zich gehoord en betrokken voelt, erg belangrijk. Mee beslissen over wat er in Heerlen gebeurt moet mogelijk zijn voor iedereen in Heerlen en dus ook voor de jongeren. Zo zouden jongeren door middel van een jongerenraad ook meer invloed moeten hebben op wat er in Heerlen gebeurt”.

Hoe gaan jullie bijvoorbeeld de eenzaamheid van ouderen, duurzaamheid en armoede in Heerlen aanpakken?

 De OPH blijft zich inzetten om de eenzaamheid bij de inwoners van Heerlen te bestrijden. Zo is er op initiatief van de OPH een meldpunt eenzaamheid gerealiseerd. Hierbij worden b.v. mensen met elkaar in contact gebracht en worden er gezamenlijk activiteiten ondernomen. Verder worden er door de OPH regelmatig diverse activiteiten georganiseerd waar iedereen aan kan deelnemen. Te denken valt hierbij aan o.a.: de buurtbus (busplus en buurtpuntbus) waarmee mensen van en naar activiteiten worden gebracht, het noodnummer dat inwoners konden bellen voor extra ondersteuning tijdens de Corona pandemie. Een voorbeeld hiertoe: de Butting-inn ontmoetingsruimte in Hoensbroek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en van waaruit diverse activiteiten worden georganiseerd. De OPH wil deze initiatieven ook de komende periode blijven ondersteunen en uitvoeren.

Armoedebestrijding staat ook hoog op de agenda van de OPH. Stille armoede kan tot sociaal isolement leiden omdat men door o.a. schaamte of trots niet op tijd om hulp durven te vragen. De OPH wil daarom door middel van persoonlijke gesprekken bij mensen thuis hulp aanbieden bij (stille) armoede door inwoners wegwijs te maken in het woud van financiële regelingen die de overheid biedt en hen te ondersteunen bij de aanvraag hiervan. Te denken valt hierbij aan de voorzieningenwijzer (www.voorzieningenwijzer.nl), maar tijdens deze gesprekken kunnen ook andere zaken besproken worden. Hierdoor kan de gemeente tijdig op de hoogte worden gebracht en kan er actie worden ondernomen.

Het bestrijden van armoede is natuurlijk belangrijk, maar het voorkomen is beter. Preventie van armoede en weer het vertrouwen teruggeven in hun eigen kunnen zijn bij armoedebestrijding zeer belangrijk. De OPH wil mensen hierin graag ondersteunen en weer leren eigen verantwoordelijkheid te nemen, met alle begrip voor hun omstandigheden. Belangrijk is ook om ervoor te zorgen dat mensen niet weer in dezelfde omstandigheden terechtkomen. De OPH ondersteunt het Rijksprogramma Heerlen Noord waarin o.a. de sociale ongelijkheid op diverse manieren wordt aangepakt. De OPH organiseert ook in diverse buurten digitaliseringscursusssen die kunnen bijdragen aan het ontdekken van de mogelijkheden die het internet biedt.

Duurzaamheid is een thema dat volgens de OPH erg belangrijk is voor de toekomst van Heerlen. Duurzaamheid bestaat volgens ons uit o.a. een transformatie naar een acceptabel energielabel, het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleren, duurzaam bouwen en slopen, maar ook het letterlijk vergroenen van onze stad. De OPH wilt bijvoorbeeld de alle auto’s van de gemeente hybride of elektrisch maken, maar beseft ook dat elektrische auto’s geen definitieve oplossing zijn. Daarom willen zij ook verder vooruit kijken naar veelbelovende mogelijkheden voor auto’s op waterstof.

Het vergroenen van de stad kan wateroverlast tegengaan, de hitte in de stad verminderen en bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Heerlen. Door bijvoorbeeld door heel Heerlen zowel horizontaal als verticaal vergroening aan te brengen worden bovenstaande problemen tegengegaan en ontstaan er ook meer ontmoetingsplaatsen voor nieuwe sociale contacten”.

Wat betekent Heerlen voor jou en op welke wijze ben je betrokken bij de (buurt)-bewoners van Heerlen?

 “Heerlen is natuurlijk de stad waar ik geboren en ook opgegroeid ben. Ik heb dan ook veel herinneringen aan onze stad zelf of de dingen die ik er heb meegemaakt. Vanzelfsprekend ben ik hierdoor ook betrokken bij het wel en wee van de stad. Je geboortestad heeft natuurlijk altijd een speciale plek in je hart.Ik kijk er dan ook naar uit om als toekomstig gemeenteraadslid, samen met alle anderen die Heerlen een warm hart toedragen, de komende 4 jaar te bouwen aan een Heerlen waarin we al haar inwoners een betere toekomst kunnen geven. Mijn betrokkenheid zal ik tonen door de belangen van de inwoners van Heerlen zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen in de gemeenteraad en daarbuiten. Verder zal ik aanwezig zijn bij verschillende evenementen en op momenten dat de inwoners van Heerlen mij nodig hebben of op andere momenten waarbij mijn aanwezigheid op prijs wordt gesteld”.

Hoe blijf jij in contact met de kiezer en de achterban van OPH?

 “Ik zie mezelf als een open en makkelijk benaderbaar persoon. Ik kan goed luisteren wil graag makkelijk bereikbaar zijn voor inwoners die, om welke reden dan ook, contact met mij willen opnemen. Makkelijk bereikbaar betekent voor mij dat inwoners mij kunnen bezoeken of kunnen uitnodigen voor een persoonlijk gesprek in hun eigen leefomgeving.

Ik wil graag betrokken blijven bij de inwoners van alle Heerlense wijken. Ik zal deze wijken daarom regelmatig  bezoeken zodat ik mij een goed beeld kan vormen van hetgeen er in deze wijken speelt en wat de behoeften van de inwoners zijn”.

Hoe ga jij zorgen dat jij in de gemeenteraad komt ? Wil je vooral inzetten op voorkeursstemmen?

 “De OPH heeft bij de vorige verkiezingen 7 zetels behaald in de gemeenteraad. Het is daarmee de grootste lokale partij in Heerlen. Ik sta momenteel als 13e kandidaat op de lijst van de OPH en hoewel de partij natuurlijk hoopt om verder te groeien binnen de gemeenteraad is het niet zeker dat zij de 13 zetels zal bereiken. Om als raadslid in de gemeenteraad gekozen te worden zal ik daarom een groot aantal voorkeursstemmen moeten verzamelen. Hoewel ik in Heerlen actief ben op verschillende vlakken, ben ik nog niet erg bekend ben bij “het grote publiek” in Heerlen. Dit zal het dus ook moeilijker maken om voorkeursstemmen te krijgen. Door zoveel mogelijk mijn gezicht te laten zien en goede gesprekken te voeren met de inwoners van Heerlen wil ik proberen om meer positieve bekendheid te creëren.

Ik hoop dat ik door middel van dit interview, met dank aan redactie van ParkstadActueel, de inwoners van Heerlen heb overtuigd dat ik de komende 4 jaar alles in het werk zal stellen om met een frisse, jonge en vernieuwende blik de belangen van een ieder zo goed als mogelijk te behartigen. We gaan het samen doen. U mag de komende 4 jaren op mij rekenen. Mag ik rekenen op u ?”.

Uiteraard vind je het belangrijk om iets te bereiken in de gemeenteraad, vermits je gekozen wordt. Wat is in dat geval je streven? Denk je dat dit gaat lukken? Hoe hoop je dit te bereiken?

 “Het is mijn doel om binnen de gemeenteraad de belangen van de inwoners van Heerlen centraal te stellen. Door zichtbaar aanwezig te zijn en contact te maken met de inwoners van Heerlen op momenten die voor hen belangrijk zijn verwacht ik het vertrouwen te winnen en zodoende inzicht te krijgen in de leefomstandigheden en behoeftes van de burgers. Dit wil ik dan vertalen naar invloed die ik kan uitoefenen op besluiten die in de gemeenteraad worden genomen. Mijn succes is afhankelijk van de medewerking uit wijken en buurten. Goede informatie, suggesties en opmerkingen van deze inwoners zijn voor de vorming van een goed beeld van groot belang”.

De OPH zou blij zijn met 10 zetels, rekenen jullie wel op meer zetels?

 “De OPH heeft er de afgelopen periode heel hard aan gewerkt om meer zetels te krijgen. Dit heeft ze o.a. gedaan door zichtbaar en bereikbaar te zijn voor de kiezer. Uiteraard hopen we bij de komende verkiezingen op meer zetels, maar uiteindelijk bepaalt de kiezer natuurlijk of we die krijgen. We hopen na de verkiezingen de grootste partij in Heerlen te worden, dat zou toch een beloning zijn voor de inzet van iedereen binnen de OPH”.

Over de doelen gesproken, als je nu hopelijk tot raadslid gekozen wordt, wat hoop je bereikt te hebben als over vier jaar de komende raadsperiode erop zit?

 “Ik verwacht dat ik aan het einde van de komende raadsperiode, met een open, frisse, maar toch kritische blik, een grote bijdrage heb geleverd aan het uitvoeren van de partijdoelen. Dat de inwoners hebben gezien dat ik mijn beloften heb waargemaakt en dat ze tevreden zijn over mijn functioneren als raadslid. Ik hoop dat ik met name een verbinding teweeg heb kunnen brengen tussen de jongeren en de ouderen en dat we elkaars ervaringen/inzichten hebben gebruikt om elkaar te versterken”.

 Wat zijn je ambities in de verdere toekomst met betrekking tot de politiek?

 “Ik vind politiek belangrijk en het lijkt me ook erg leuk en eervol om raadslid te mogen zijn. In de nabije toekomst ga ik mijn uiterste best doen om bij te dragen aan het bereiken van de partijdoelen en het leggen van contacten met de inwoners van Heerlen. De komende periode wil ik mijn bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners van Heerlen. Op langere termijn hoop ik opnieuw verkozen te worden en hierdoor de kans te krijgen om verder te mogen bouwen aan een mooier Heerlen”

Dus stem op: vernieuwing en een frisse wind in de gemeenteraad en een toonbeeld voor verbinding tussen jong en oud. Tim Ritzen, OPH lijst 2 nr: 13.

 

 

Geef een reactie