Hoofdmenu

Broederschool 100 jaar

“We vieren het met een bomenkraamkamer”
Op vrijdag 25 maart wordt in de wijk Molenberg in Heerlen een Bomenkraamkamer aangelegd door de leerlingen van de Broederschool. Zij gaan jonge boompjes vanuit het daar gelegen Aambos herplanten op een nieuwe, speciaal daarvoor geprepareerde locatie aan de Voskuilenweg.

In deze Bomenkraamkamer kunnen jonge boompjes die in het bos vanwege gebrek aan licht en ruimte geen overlevingskans hebben, groot groeien.
Met deze activiteit viert de Broederschool haar 100-jarig bestaan. Directeur Susanne Kikken: “De boompjes krijgen straks als ze sterk genoeg zijn een plek in de wijk waar ze volledig tot wasdom kunnen komen en hopelijk ook 100 jaar oud worden. Zo leggen we in dit jubileumjaar een groene basis voor de toekomst van onze kinderen en de wijk Molenberg.”

Het idee achter de Bomenkraamkamer in Molenberg komt uit de koker van cultuurmaker Els Huver van De Kopsalon. Het was eigenlijk voorzien als opmaat naar de Kopsalon-productie ‘GEWORTELD, een audioboswandeling’ tijdens festival Cultura Nova vorig jaar. Corona stak daar een stokje voor. De Broederschool inclusief de oudervereniging, heeft het plan echter nooit los
gelaten en geeft er nu uitvoering aan. Hoe? Praktisch betekent het dat leerlingen van groep 7 en 8 in het nabijgelegen Aambos 150 jonge
boompjes gaan uitgraven. Daarbij worden ze geholpen door medewerkers van de gemeente Heerlen, ouders en vrijwilligers van IVN Heerlen en Scouting Amicus.

De boompjes worden dezelfde dag nog door de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 in de Bomenkraamkamer aan de Voskuilenweg ter hoogte van nr. 109 gepland. In voorbereiding hierop krijgen groep 7 en 8 in de loop van maart les over de achtergronden en het doel van het project. Alle leerlingen van de Broederschool gaan in een workshop van VAZOM en SCHUNCK naamlabels maken die ze op 25 maart aan ‘hun’ boom mogen hangen. Zo kunnen ze volgen hoe die, net als zij, groot groeit.
Met deze Bomenkraamkamer ‘kweken’ de betrokken partijen enerzijds bomen, maar planten ze tegelijkertijd zaadjes voor een warme relatie tussen jeugd en natuur. De leerlingen gaan de kraamkamer ook onderhouden. Groep 7 en 8 zullen daarnaast middels een buurtonderzoek op zoek gaan naar geschikte locaties voor de bomen wanneer die groot genoeg zijn. Bomenkraamkamer.nl
De Bomenkraamkamer komt tot stand door gedreven en nauwe samenwerking tussen de school, wijk, gemeente en De Kopsalon, en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Broederschool, Frisse Wind en de Gemeente Heerlen.
In zijn soort is het in Nederland de eerste, maar hopelijk volgen er nog vele. Om dit mogelijk te maken willen de betrokkenen hun in Heerlen opgedane kennis graag delen. Daarom is er per 25 maart ook een site bomenkraamkamer.nl – met informatie over hoe een bomenkraamkamer aan
te leggen.
U bent van harte uitgenodigd er op 25 maart 2022 bij te zijn.

Programma:
8.45 – 11.30 uur Groepen 7-8 gaan samen met vrijwilligers naar het Aambos om de jonge
boompjes uit te graven.
Vertrek vanaf de Broederschool: Kerkraderweg 7 Heerlen
11.30 -12.00 uur Pauze
12.00 – 13.00 uur Groepen 1-2-3 gaan samen met ouders en leerlingen van groep 8 naar de
Bomenkraamkamer om de boompjes te planten.
Route: vanaf de Broederschool naar de Bomenkraamkamer ter hoogte van
Voskuilenweg 109 Heerlen.
13.00 uur Onthulling bord Bomenkraamkamer Molenberg door wethouder
Charles Claessens.
13.00 – 14.00 uur Groepen 4-5-6 samen met ouders en leerlingen van groep 7 naar de nieuwe locatie om de boompjes te planten.