Overeenkomst Tiny Houses Carisborg

Deze zomer zullen op de plek van de voormalige hockeyvelden in Carisborg, Haanrade, vijf Tiny Houses worden geplaatst. Op woensdag 23 maart tekenden wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke Ordening) en Sybille Spiekers (Vereniging Tiny Wonen Carisborg) hiervoor een overeenkomst.

Wethouder Weijers: “We experimenteren met de Tiny Houses met een nieuwe vorm van wonen. Hier is duidelijk vraag naar. En door het toevoegen van bewoning zal de leefbaarheid, sociale controle en veiligheid worden vergroot in dit gedeelte van Carisborg.”

Tiny Houses bieden een andere vorm van wonen waarbij de bewoners een duurzame leefwijze nastreven en dicht tot de natuur staan.

Mevrouw Spiekers: “Wij zijn ontzettend blij met de aangewezen locatie in een mooi natuurgebied. Wij zullen ons ongetwijfeld snel thuis voelen in Carisborg. Deze pilot benadrukt ons gedachtegoed; klein wonen, groots leven.”

De pilot met de vijf Tiny Houses draagt bij aan de opwaardering van het natuurgebied Carisborg. Aangrenzend aan het gebied waar de huisjes komen, is in november 2021 het tweede levensbomenbos en tevens een levensbomenlaan geopend waarbij 188 bomen zijn geadopteerd door inwoners. De aanplant van een derde levensbomenbos op het voormalige hoofdveld van de hockeyclub in het plantseizoen 2022/2023 maakt deze opwaardering compleet.

Gedurende het gehele planvormingsproces heeft de gemeente Kerkrade de directe omwonenden van het natuurgebied Carisborg nauwlettend op de hoogte gehouden en betrokken. Door deze herinrichting van Carisborg komt de gemeente de omwonenden grotendeels tegemoet; teruggave van de grond aan de natuur.

 

Foto gemeente Kerkrade

Geef een reactie