Studenten en onderzoekers Zuyd Hogeschool ondersteunen MVV

MVV en Zuyd Hogeschool gaan samenwerken. Studenten fysiotherapie en biometrie én onderzoekers van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen gaan aan de slag met alle spelers van de Maastrichtse profvoetbalclub. Door fysiologische- en prestatiedata van de individuele voetballers te meten en te volgen, kan Zuyd Hogeschool de staf van MVV ondersteunen om de spelers maatwerk te kunnen bieden op het vlak van training, ontwikkeling en het verkleinen van blessurerisico’s. De samenwerking sluit ook aan op de zorg die MVV besteedt aan de evenwichtige talentontwikkeling van jonge voetballers.

Erik Noor, algemeen directeur van MVV, en Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, hebben voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd tegen Almere City FC de intentieverklaring voor de samenwerking ondertekend. Hierin spreken beide organisaties af de komende tijd de samenwerking concreet te gaan invullen. Vanuit Zuyd Hogeschool zijn vooralsnog de academie Fysiotherapie, de academie Mens & Techniek / Biometrie en het lectoraat Voeding, Leefstijl en Beweging betrokken.

Topsport klimaat

MVV wil als club zoveel mogelijk talent uit de regio aantrekken. Dat kan zich bij de voetbalclub ontwikkelen tot topsporter.  Hiervoor wil de voetbalclub een topsportklimaat creëren. “We zoeken daarvoor de juiste kennis en kunde. Zuyd Hogeschool kan die aanreiken”, legt Ronny Van Geneugden, Technisch manager van MVV, uit.

Het gaat hierbij niet alleen om de spelers van MVV Academy of de profvoetballers, maar alle teams van de club. Door samen met Zuyd Hogeschool een volgsysteem op te zetten en van elke speler de individuele ontwikkeling te monitoren, kan MVV de perfecte, op maat gesneden begeleiding bieden aan elke voetballer. Ronny Van Geneugden: “We maken samen met Zuyd Hogeschool voor elke speler een persoonlijk plan, zodat onze trainers hen nog beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.” Hij noemt de samenwerking een win-win situatie voor MVV en Zuyd Hogeschool. Studenten en onderzoekers vinden bij de club een platform om hun expertise in te zetten en te ontwikkelen en MVV bouwt aan het topsportklimaat waardoor de club zich als geheel verder kan ontwikkelen.

Rol data in topsport wordt groter

Data spelen een alsmaar grotere rol in topsport. Dennis Odekerken, docent Biometrie: “Door het objectiveren van trainingen en wedstrijden kan de belasting van de spelers gemonitord worden. Dit levert inzicht in de beoordeling of een speler te weinig belasting levert (geen vooruitgang) of juist teveel (risico op blessure).” MVV wil deze data gedreven aanpak bij alle teams toepassen, vanaf de jeugdopleiding tot in het eerste elftal. Zuyd Hogeschool ondersteunt de profvoetbalclub hierbij vanuit de vakgebieden biometrie en fysiotherapie en het lectoraat Voeding, Leefstijl en Beweging. Juist deze samenwerking tussen de disciplines levert meerwaarde op, zegt Rob Ummels, hoofddocent Fysiotherapie. “De link tussen biometrie en fysiotherapie is onlosmakelijk. Biometrie kan heel objectief meten en data registreren, wij hebben de kennis van diagnostiek en revalidatie, het interpreteren van de data.”

Structureel onderzoek doen

Een belangrijk voordeel van de formele samenwerking is dat er nu op een structurele manier onderzoek wordt gedaan. Melanie Kleynen, docent-onderzoeker bij de opleiding Fysiotherapie en het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen: “De resultaten van de ene groep studenten kunnen door een andere groep worden opgepakt om mee verder te gaan. Op die manier worden onderzoeksvragen steeds verder verdiept.” Voor studenten van de beide opleidingen biedt de samenwerking een kans om zich te profileren richting topsport.

Sportblessures voorkomen

Hoewel beide organisaties de samenwerking nog verder gaan concretiseren, is er al een begin gemaakt. Zo zijn twee afstudeergroepen van elk drie studenten Fysiotherapie sinds februari bezig bij MVV. Eén groep onderzoekt welke metingen geschikt zijn voor MVV om de prestatie-ontwikkeling van de spelers van het eerste elftal te monitoren, zodat bijvoorbeeld gerichter aan het verbeteren van de conditie kan worden gewerkt. “Het plan is om deze metingen later uit te breiden naar de jeugdspelers zodat er voor de coaches en medische staf een doorlopend monitoringsysteem ontstaat”, zegt Melanie Kleynen. Een tweede groep fysiotherapiestudenten brengt de mogelijkheden in kaart om aan de hand van een aantal parameters het risico op een hamstring blessure in te schatten. Dit is bij voetballers een veel voorkomende blessure. Door de individuele risicofactoren van de spelers te monitoren, wil de medische staf van MVV het blessurerisico verkleinen. Studenten Biometrie gaan in april aan de slag met het verzamelen van GPS data om de fysieke inspanningen tijdens zowel trainingen als wedstrijden objectief te meten en daarmee de coaches van MVV te informeren. Een tweede groep studenten gaat een fitheidsbatterij installeren om de fitheid van de MVV selectie objectief te meten.

Leefomgeving jonge spelers

Het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen is in eerste instantie de opdrachtgever en begeleider van de onderzoeken die de studenten Fysiotherapie doen. Op langere termijn denkt lector Susy Braun dat het lectoraat heel goed aansluit op de visie van MVV op de ontwikkeling van jong voetbaltalent. “MVV ziet het als haar maatschappelijke opgave om de familie en de leefomgeving van de jonge spelers te betrekken bij hun ontwikkeling. De club beseft dat de vitaliteit van het hele gezin en zaken als voeding, slapen en stress een rol spelen in de prestaties van de jonge spelers. MVV wil vanuit een realistische blik goed zorgen voor de talentontwikkeling.” Juist de bredere visie van het lectoraat op een gezonde leefstijl sluit aan op de visie van de voetbalclub op talentontwikkeling.

Communicatie MVV en Foto Patrick Smets/MVV Maastricht

Geef een reactie