Goede Vrijdag viering HeerlenMondiaal met het thema van de Vastenactie 2022: ‘Je land is je leven’.

0

Oekraïne en Vastenaktieproject Brazilië

Solidariteitsviering over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid.

Een aantal groepen in Parkstad Limburg, verenigd binnen HeerlenMondiaal, dat zich bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Na de Coronacrisis pakken we de draad graag weer op.

De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan Goede Vrijdag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het thema van de Vastenactie 2022: ‘Je land is je leven’. Daarbij besteden we aandacht aan de Oekraïne: land in oorlog en deels door Rusland bezet land. Maar ook aan Brazilië: waar voor inheemse volken de landrechten niet worden gerespecteerd en waar het milieu en voedselzekerheid in gevaar zijn. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan het Vastenactieproject ‘Brazilië’.

                 Plaats: Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2 6411 KE Heerlen-centrum

Programma:

14.30 uur: ontvangst met koffie en thee.

15.00 uur: welkom – viering met muzikale omlijsting.

Vanaf ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad, e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl en telefoonnummer 045 541 24 48, en/of Wim van Kempen, e-mailadres: wimvankempen@kpnplanet.nl en telefoonnummer: 045 572 25 03.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie